Hlasujte v projektu Participativní rozpočet

Participativní rozpočet Tvoříme Mikulov má 16 návrhů, pro své favority můžete hlasovat do 25. března

O přízeň obyvatelů se v prvním ročníku participativního rozpočtu města Mikulov uchází 16 projektů, které v uplynulých měsících prošly posouzením proveditelnosti.

Děkuji všem, kdo projekty přihlásili. Mile mě překvapil počet došlých návrhů. Jsem zvědavý, jak dopadne hlasování, a těším se na ty, které budeme realizovat. Jsem moc rád, že díky nápadům a energii našich občanů budeme moct zvelebit a vylepšit veřejný prostor,“ řekl místostarosta Ivo Hrdlička.

Do prvního ročníku se přihlásilo celkem 18 projektů, z nichž jeden nesplnil potřebná kritéria a na jednom z nich se bude pracovat mimo participativní rozpočet. „Jedná se o návrh na výměnu zpomalovacích prahů na ulici Hraničářů. Je to dobrý nápad. Zjistili jsme ale, že místo realizace se nachází na pozemku neznámého vlastníka, tudíž je pro město v tuto chvíli  neproveditelný. Umístění mobilních veřejných toalet u dětského a workoutového hříště na ulici Nová a 28. října budeme realizovat napřímo,“ upřesnil místostarosta.

Hlasovat může každý občan města starší 15 let, přičemž má k dispozici dva kladné hlasy a jeden záporný. Ty rozdělí mezi různé projekty. Každý projekt může dostat maximálně jeden hlas. Hlasování probíhá online na Portálu občana nebo v aplikaci Hlášení rozhlasu.

Níže přinášíme přehled finálních projektů:

 1. Autobusová zastávka Mikulov, Kasárna – nový kabát

 Zastávka „kasárna“ je poslední na výjezdu z Mikulova směr Klentnice. Její stav je špatný a nereprezentativní. Drobná revitalizace tohoto prostou by ji nejen zvelebila, ale také zviditelnila. Stačí pár stromů, lavička, koš, solární lampa a jako třešnička na dortu infopanel s krásnými fotografiemi a mapou Pálavy.

 

 1. Herní prvky umístěné do ploch veřejné zeleně Pálavská alej

Záměrem projektu je umístit tři herní prvky v místě nové zástavby rodinných a bytových domů v lokalitě Pálavská alej za bývalými kasárnami. Tyto nové herní prvky obklopené zelení zlepší veřejný prostor a dětem různého věku přinesou místo pro hru a venkovní vyžití.

 

 1. Historická vinice na ul. Alfonse Muchy

Historická vinice na jihovýchodním svahu pod ulicí Alfonse Muchy dotvoří atmosféru vinařského městečka a propojí veřejný prostor s okolím a místními tradicemi.   Cílem projektu je vysadit vinohrad na zelenou plochu v těsné blízkosti centra města, kde se dříve nacházela bohatá výsadba trvalek, keřů a stromů.

 

 1. Městský ovocný sad

Výsadba ovocných stromů a keřů na ploše u parkoviště autobusů na ulici 22. dubna zajistí v blízké době větší stín a sníží výpar vody z půdy. Plocha by se tak mohla opět stát zelenou a reprezentativní. I přes výsadbu stromů tady zbude místo na zimní radovánky.

 

 1. Obnova historické studny před Domem zdraví

Cílem projektu je obnova historické studny na křižovatce Svobody, Vídeňská a Alfonse Muchy. Součástí této obnovy je také instalace litinové pumpy, která umožní čerpání vody pro veřejnost a na údržbu zeleně ve městě.

 

 1. Opuštěné zahrádky Pod Novou: nové místo pro sousedská setkávání

Mezi ulicí Nová a obytnou čtvrtí Pod Novou, v prostoru opuštěných zahrádek, by mohlo vzniknout klidné místo pro hru dětí, sousedská setkávání a odpočinek v zeleni.  V plánu je vyčistit celý palouk, založit parkový trávník a umístit zde stůl s lavicemi a venkovní gril. Projekt dále počítá s vybudováním nového „mostku“ přes zdejší potůček. Snadnější přístup od ulice Nová by zajistily schodové stupně.

 

 1. Pítka pro dětská hřiště

Iniciativa se zaměřuje na vybudování nových pitných míst u dětských hřišť ve čtyřech lokalitách v našem městě: u dětského hřiště na amfiteátru a na ulici Nová, dále poblíž Fitness parku a na Rákosníčkově dětském hřišti. Veřejná pítka představují snadno dostupný a zdarma poskytovaný zdroj pitné vody pro děti a rodiče, kteří tato místa navštěvují.

 

 1. Pítko s miskou pro zvířata

Amfiteátr je místem, kde se setkávají rodiny s dětmi, děti samotné, a také pejskaři. Nachází se zde sice občerstvení, ale není možné spoléhat se na otevírací dobu. Pítko je přístupné non-stop. Zejména v letních měsících mají žízeň nejen lidé, ale také psi, proto je pítko doplněno o misku pro zvířata.

 

 1. Sdílený šachový stolek v lesoparku

Prochaskův lesopark je díky blahodárnému stínu oblíbeným místem jak pro odpočinek, tak pro sport. Šachy jsou také sportem – duševním.  Šachy propojují generace. U  šachového stolu najdou společnou řeč všichni od dětí až po seniory.

 

 1. Smyslová zahrada

Město Mikulov disponuje místy, která jsou potřeba revitalizovat. Smyslové zahrady prostory zkrášlují a nabízejí další účelové využití – mají za cíl přitahovat a podněcovat základní lidské smysly, jako jsou zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Najdou využití jak v terapii, tak pro relaxaci a setkávání lidí.

 

 1. Trvalkové záhony s posezením na ulici Česká

Cílem projektu je vylepšit nevyužitý veřejný prostor ve frekventované části města poblíž křižovatky ulic Česká, Pavlovská, Brněnská a Kostelní náměstí. Vyvýšené trvalkové záhony, doplněné o posezení a dřeviny, zde vytvoří atraktivní a funkční místo pro obyvatele a návštěvníky města.

 

 1. Venkovní betonový pingpongový stůl pro amfiteátr

V Mikulově dlouhodobě chybí pingpongový venkovní stůl, který by mohla využívat široká veřejnost.  Optimální volbou pro tuto aktivitu je prostor Amfiteátru, protože tento areál slouží jako multifunkční místo pro sport, hry a setkávání veřejnosti.

 

 1. Venkovní stolní tenis – ZŠ Valtická

Záměrem projektu je umístit stůl pro stolní tenis do prostoru venkovního hřiště při Základní škole Valtická, který bude veřejně přístupný. Zároveň ho budou využívat žáci školy. Venkovní stolní tenis umožní veřejnosti provozovat oblíbenou sportovní hru na čerstvém vzduchu.

 

 1. Vybudování lesoparku na ulici Mušlov

Cílem projektu je využít místo, kde se nyní nacházejí náletové dřeviny, základy nefunkční čističky odpadních vod a černá skládka. S lesoparkem by vzniklo místo pro relaxaci a odpočinek dětí i rodičů, které v Mušlově tolik chybí.

 

 1. Venkovní pracovna poblíž ulice Brněnská

Také byste chtěli mít v Mikulově místo, kam byste mohli přijít, posadit se, otevřít počítač a s výhledem do zeleně pracovat na svých projektech? Místo, kde se připojíte k el. síti i pořádné wifi? Takovým místem by mohla být  venkovní pracovna v  parku Franze von Sonnenfelse na Brněnské ulici.

 

 1. Zobytnění prostoru před Úřadem práce Mikulov

Nevyužitý a zanedbaný prostor před Úřadem práce Mikulov by se mohl proměnit na atraktivní a funkční místo. Denně tudy prochází mnoho lidí, ať už cestou k lékaři, na úřad, do práce nebo do obchodu. Základem projektu je nová zpevněná cestní síť, která odpovídá současným vyšlapaným trasám, a také lavičky, na kterých by si lidé mohli zkrátit čekání. Travnaté plochy by byly osety barevnou luční směsí. 

 

Pro své favority hlasujte po přihlášení na Portálu občana https://portalobcana.mikulov.cz/portal/ a v Hlášení rozhlasu https://hlasenirozhlasu.cz/sign/in/town-mikulov

Podrobný přehled všech projektů najdete na https://www.mikulov.cz/obcan/tvorime-mikulov 

MN