V Mikulově proběhne mytí odpadních nádob. Pro občany bude zdarma

V období od 27. května do 23. června bude v Mikulově probíhat mytí nádob na odpady.

„Mytí nádob se uskuteční po pravidelném svozu odpadu. Pro občany Mikulova je tato služba zcela zdarma,“ vysvětluje místostarosta města Ivo Hrdlička.

Jak postupovat?

  1. Po svozu odpadu nechte prázdné nádoby přistavené na místě výsypu. Nádoby musí být volně přístupné.
  2. Do vysypaných nádob neukládejte žádný odpad. Nádoby bude možné umýt, jen pokud zůstanou prázdné.
  3. Umytou nádobu poznáte tak, že víko nádoby bude otevřené

Nelze umýt nádoby s odpadem nebo ty, které nebudou přistaveny. Z technických důvodů také není možné umýt kulaté plastové a plechové nádoby na směsný komunální odpad o objemu 110 L.

Termíny mytí nádob na:

  • BIOODPAD → týden od 27. do 31. 05. 2024
  • PLAST a PAPÍR → týden od 03. do 09. 06. 2024
  • SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD → týden od 17. do 23. 06.2024

 

Předem děkujeme za spolupráci.

     Tým STKO