Místní organizace svazu důchodců ČR

Senioři dobíjejí svou energii.

24. 9. jsme se ráno vydali autobusem pod vedením Evy Gajanové do Klentnice ke kamennému kruhu. Většina z nás poprvé, a proto zvědavá na jeho pověstné energetické účinky. Po překonání dvou žebříkových překážek jsme dorazili na místo. Paní Gajanová nás nejdříve seznámila s historií kruhu a jeho energetickou linií. Kruh tvoří devět obvodových a jeden velký středový kámen. Ten je jako umělecké dílo vyzdoben skleněným okem s kosmogramy. Před vstupem do kruhu jsme museli napřed „poprosit" o dovolení ještě jiný, opodál ležící kámen.

Potom už každý z nás přistupoval k jednotlivým kamenům, snažil se načerpat energii a svěřit se mu se svým přáním. Po pobytu v kruhu jsme se ještě pod vedením paní Gajanové učili čerpat energii ze slunce, země, větru a vody a předávat ji ostatním. Určitě si každý z nás získal při nejmenším pěkný pocit vědomí, že člověk a příroda jedno jsou. A že před přírodou se musíme pokořit a být si vědomi toho, že existuje něco silnějšího a důležitějšího než jsou hmotné statky.

Prožili jsme velmi pěkné dopoledne, a komu se nepodařilo načerpat energii, tak se aspoň pokochal krásným okolím Klentnice. Určitě jsme ale všichni vděčni skromné paní Gajanové a děkujeme jí za čas, který nám věnovala. A nejen za něj.

Pobyt v půvabné Klentnici jsme završili občerstvovacím posezením s našimi členkami Vlastou Slačíkovou a Marcelou Sasínkovou, za což jim ještě jednou moc děkujeme.

Zdena Trojanová

Retrospektiva

V létě, kdy Zpravodaj vychází jen jednou za měsíc, se do něho nevejdou některé komentáře. Soustřeďujeme se hlavně na informace o programech, kterých ani v tom parném létě nebylo málo. Některé (jako výlety do Brodu nad Dyjí, Dolních Dunajovic a později do Úval) byly už opravdu na hranici riskování se zdravím. Dá se předpokládat, že příští léto nebude lepší, takže výlety s objednanými průvodci budeme zařazovat do jarních a podzimních měsíců, tak jako to děláme se zájezdy. Proto nám jaro začne koncem února a podzim skončí v polovině listopadu. Na zimu si necháme jako obvykle divadla, besedy, kurzy apod. Snad to všechno stihneme. Zájmů a přání je více než týdnů v roce, ale už máme zkušenost se zvládnutím dvou a někdy i tří akcí za týden. A že bychom si udělali prázdniny v červenci a srpnu? Budeme pořádat snadno počasí přizpůsobitelné vycházky a výlety, budeme se scházet JENTAK, když už máme své CVČ.

V měsících jeho absence jsme si dovedli poradit, ovšem byli jsme často odkázáni na pomoc našich „starých" přátel, především paní Sylvy Chludilové. Nově jsme oslovili pana Jiřího Šimáka, který nám nezištně poskytoval přístřeší v restauraci Pod Radnicí. Naše vděčnost zaslouží zveřejnění.

17. 9. jsme byli na zájezdu, vedeném paní Ludmilou Sekaninovou, do Melku a Kremsu. Zájemci, kteří naplnili největší dosažitelný autobus, byli vrcholně spokojeni.

Také výlet do Klentnice o týden později uspokojil ty, kteří se nezúčastnili toho před dvěma lety. Ale už jsou tu hlasy pro reprízu. Jsme na to zvyklí. Např . na pruském hřbitově jsme už byli třikrát,v cihelně dvakrát, stejně tak na stezce Bosou nohou. A kromě toho v Mikulově a okolí jsme už prakticky všude byli, všude jsme byli vřele přijati, tak proč to nezopakovat!

Stručná připomínka akcí druhé poloviny října

13. 10. Beseda o židovském Mikulově, CVČ v 16 hodin, Mgr. Šuba.

27. 10. Beseda o méně obvyklých potravinách, CVČ v 15 hodin, Eva Gajanová

Sledujte vývěsku, může se objevit akce, která se nestihla do uzávěrky ve Zpravodaji (viz beseda 7. 10.).

Dobromila Vlčková

seniori