Klub seniorů informuje

Ohlédnutí se za dvěma velmi pěknými akcemi, které se konaly ve druhé polovině měsíce září. Dne 16. 9. se v Centru pro volný čas uskutečnilo klubové vinobraní. Členové pěveckého sboru při KS vystoupili s velmi pěkným a vtipným kulturním programem a k tanci a poslechu hrál náš dlouholetý partner Rytmik z Dolních Kounic. Nechybělo ani chutné pohoštění. Senioři mezi sebou rádi přivítali sekretáře senátora Jana Hajdy, a to pana Václava Rišicu, který seniory pozdravil a předal milý sponzorský dar. Vedení Klubu seniorů děkuje senátoru Janu Hajdovi, členkám pěveckého sboru za pěkný kulturní program, zvláště pak paní Karle Kováčové, Štěpánce Moravcové, děvčatům v kuchyni a všem těm, kteří se na zdárném průběhu této tradiční akce jakkoli podíleli. Další velmi pěknou a mimořádně zdařilou akcí bylo dne 24. září družební setkání Zlín-Mikulov. Toto přátelství se zlínskými seniory trvá více jak dvacet let. To odpoledne sál centra doslova praskal ve švech. Z obou měst se nás setkalo celkem 108. Pozdravit naše milé hosty a předat jim dárek přišli zástupkyně MěÚ v našem městě paní Jana Dmitrievová a sekretář senátora Jana Hajdy pan Václav Rišica. Kulturní program obou měst byl velmi pěkný a potom následoval tanec a volná zábava. Zlínští senioři měli vlastní hudbu. Úderem sedmnácté hodiny naši milí hosté odjížděli domů s přáním tak zase za rok u nás ve Zlíně. To slavnostní odpoledne bylo pro naše seniory opravdovým svátkem, na které budeme dlouho vzpomínat!

Vedení Klubu seniorů děkuje MěÚ v našem městě a senátoru Janu Hajdovi za milé dárečky pro naše hosty, ředitelství Gymnázia a vedoucí školní jídelny za milé přijetí a vynikající oběd. Dále všem členům vedení Klubu seniorů, pěveckému sboru za velmi pěkný kulturní program a všem těm, kteří toho dne již celé dopoledne připravovali sál, chystali obložené talíře, hrozny, burčák a jiné pochutiny a všem těm, kteří napekli cukroví, koláče a jiné dobroty. Kdybychom chtěli jmenovitě poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě této pro nás významné akce, byl by to velmi dlouhý seznam. Ochoty a obětavosti všech našich členů si moc vážíme a dovedeme je náležitě ocenit. Všem velké díky!

Senioři, pozor!

Nezapomeňte, že dne 14. 10. se v naší klubovně, a to v 15 hodin uskuteční akce „Šikovné ruce" s paní Ivou Šrámkovou. Budeme vyrábět dárečky ze skla a jiných materiálů. Také připomínám, že dne 21. 10. ve 14 hodin v sále Centra pro volný čas se uskuteční zábavné odpoledne spojené s kolem štěstí. Nezapomeňte na ceny do tomboly. Přinášet je můžete každé pondělí dopoledne a každé úterý odpoledne. Nenechávejte to až na poslední chvíli. Jakékoliv informace k akcím na telefonním čísle: 723 715 533 .

Libuše Danielová