Představujeme zastupitele města – Mikulovští

Pokračujeme v seriálu Představujeme zastupitele města Mikulova. Tentokrát jsme oslovili zástupce uskupení Mikulovští, sdružení nezávislých kandidátů – Vlastimila Mihalíka a Vojtěcha Mihalíka.

1. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

2. Jaká témata ve vašem volebním programu jsou vám nejbližší a na co konkrétně se chcete jako zastupitel nadcházející volební období zaměřit?

3. V jakých komisích, výborech města pracujete?

4. Jste v zastupitelstvu úplný nováček, bylo to pro vás překvapení, když jste ve volbách dostal od voličů důvěru? Co vás na práci zastupitele těší a naopak co vás nemile překvapuje?

5. Je podle vás v Mikulově dostatek příležitostí pro vyžití mladých lidí a rodin s malými dětmi, popř. kde vidíte rezervy?

 

Ing. Vlastimil Mihhalík (31), vedoucí mechanik

VLASTIMIL M

1. Práce (zaměstnání), skauting, rally, lakros, střelba.

2. Jako zastupitel se chci zaměřit na tyto dvě klíčové oblasti:

a) Oblast „práce s dětmi", volnočasové aktivity a podpora neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.

b) Zlepšení komunikace Městského úřadu a jeho vedení s občany města především v případech nových rozsáhlých investic a průhledného a adresného hlasování zastupitelstva.

3. Ve sportovní komisi.

4. Ano, příjemně mě to překvapilo, zvlášť když jsem byl až na třetím místě kandidátky úplně nového sdružení. Vážím si toho, že našemu sdružení dali voliči takovou důvěru, že jsme získali dokonce dva mandáty v zastupitelstvu, budu se snažit tuto důvěru nezklamat. Na práci v zastupitelstvu mě těší možnost přispět svou troškou do mlýna v rámci rozvoje města jak po „materiální" stránce, tak po té „duševní" (rozvoj práce s dětmi a mládeží).
Nemile mne překvapily občasné bezcílné žabomyší tahanice o slovíčka, kvůli kterým se velmi často zapomíná, proč diskuze vlastně začala. Takové „výměny" nic nepřináší a pouze zdržují od skutečné práce.

5. V Mikulově je vyžití pro všechny kategorie, ale to, jak je kvalitní a jak dobře se hledá, je silně subjektivní – co může jedna rodina považovat za příjemné, nemusí další stačit a naopak. Řekl bych, že je obecně v Mikulově více vyžití, než ve srovnatelných jiných městech. Rezervy samozřejmě jsou, protože je neustále co zlepšovat, a proto se například zaměřujeme na vybudování odpočinkově-aktivní zóny na sídlišti.

 

Vojtěch Mihalík (28), advokát

vojtechmihalik

1. Právo, věci veřejné, fotografie, literatura, příroda, cestování, „horochození", skauting, lakros, horské kolo, badminton.

2. V prvé řadě chci radnici, která občana vidí jako partnera, se kterým diskutuje osud města, má přehledný web, informuje o jednotlivých rozhodnutích orgánů města, o významných projektech, které mají být realizovány apod. Myslím, že se nám v této oblasti i daří, neboť je možno nově diskutovat na Facebooku města, hlásit nedostatky a závady ve městě prostřednictvím online aplikace, vedení města se schází s občany při řešení důležitých záležitostí či snad již v příštím roce bude známo, jak který zastupitel v konkrétní věci hlasoval.

Nápadů a cílů je celá řada, ale vypíchnu péči o sport a volný čas, což je oblast značného přesahu umožňující příjemné žití v našem městě.

3. Předsedám komisi pro sport a volný čas a dále pracuji v komisi pro strategický rozvoj.

4. Věřil jsem, že naše uskupení bude mít úspěch. Nebylo zase tak podstatné, která konkrétní osoba bude zvolena, neboť jsme se domluvili, že se nejedná o jednorázový projekt končící volbami, avšak nadále se scházíme a vše potřebné spolu diskutujeme. Zvoleni jsme byli nejspíše na základě toho, jak nás lidé znají mimo radnici a s ohledem na naši neokoukanost. Vysvědčení, zda-li pracujeme dobře či nikoliv, nám voliči vystaví až v příštích volbách.

Těší mě, že pokud obětuji čas a vynaložím potřebné úsilí, jsem z pozice představitele města schopen prosadit myšlenky, které považuji za užitečné, a že práce na radnici nemusí být pro toho, kdo aktivitu vyvinout skutečně chce, pouze o zvedání ruky jednou za čtvrt roku.

Naopak mi vadí občasná snaha vidět vše jen černými brýlemi, kdy si ne každý váží toho, že žijeme v krásném městě s mnoha možnostmi.

5. Město by především mělo zajišťovat dostatečný servis všem jednotlivcům a organizacím, které se zabývají prací s dětmi a mládeží. Jejich činnost nikdy samo nenahradí. Tyto aktivity by tak měly být podporovány finančně, materiálně či zázemím. Zde je na místě zlepšit dotační politiku města, avšak jinak spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni.

Dále vidím slabiny v možnosti využití školních hřišť, která by mohla být více přístupná a lépe vybavená. I některé detaily mohou mít velký přínos. Pokud na betonovou plochu amfiteátru namalujeme několik čar a přidáme síť, vznikne nohejbalové hřiště a prostor tak není využit jednou ročně při vinobraní, avšak výborně poslouží místním sportovcům. Také bych chtěl rozšířit možnosti haly o individuální sporty – badminton či ping-pong. Přímo se nabízí online rezervační systém či městské soutěže v těchto sportech.

Nyní usilovně pracujeme na odpočinkově-sportovní zóně u sídliště, která by celou lokalitu mohla významně pozvednout.

A rozhodně by mi nevadilo, pokud by ve vedení města v budoucnu převládlo přesvědčení o pozitivech krytého bazénu nad jeho negativy.

js