Místní organizace svazu důchodců ČR

Listopad nebude ve znamení podzimního spánku

Úterý 3. 11. v 15 hodin výběr peněz v CVČ, v 16 hodin schůze výboru, na kterou jsou zváni v 17 hodin úsekoví důvěrníci. Budeme připravovat předvánoční posezení.

Středa 4. 11. v 15 hodin kosmetika třetí generace. Beseda s Marcelou Kuchyňkovou: ošetření kolagenem, obohaceným o peptidy, který řeší pigmentové skvrny, žilky,vrásky, pružnost pleti. Následuje JENTAK. Obě akce v CVČ.

Úterý 10. 11. Aqualand v 9.30 před budovou v Pasohlávkách.

Čtvrtek 12. 11. ve 14 hodin v okresním archivu. Beseda s Darjou Kocábovou nad kronikami obcí mikulovského regionu. Navazuje na projekt Poznáváme obce regionu.

Neděle 15. 11. ve 14 hodin Planetárium Brno. Podařilo se zajistit dopravu pro všech 69 zájemců posílením o mikrobus (zastavíme i u pošty) a pro náhradníky i odpovídající vstupenky. Začátek pořadu Blíže ke hvězdám je v 15.30 v digitáriu na Kraví hoře. Nečlenové včetně dětí zaplatí 3. 11. za vstupné 125 Kč. Vzhledem k tomu, že vše ostatní je hrazeno z dotací na vzdělávání, spoléháme na zodpovědný přístup přihlášených při eventuální neúčasti.

Úterý 24. 11. v 16 hodin úsekoví důvěrníci s hlášením, po něm následuje schůze výboru.

Středa 25. 11. v 6 hodin odjezd do Velkého Mederu. Přihlášky u Jitky Švecové (604 717 057). Placení 3. 11. v 15 hodin.

Sobota 28. 11. v 17 hodin adventní koncert Gospel v Továrně na Purkyňově ulici. Navazujeme na projekt spolupráce s ECM, který bude pokračovat i v r. 2016. Na koncert je doporučené vstupné 100 Kč a v rámci charitativní akce bude možnost nákupu netradičních dárků.

Jen malá retrospektiva, ovšem na nejvýznamnější akce.

Hodnocení všech akcí měsíce října přinese příští číslo Zpravodaje.

Dotkneme se jen dvou, které stály opravdu za to. Ještě v posledních zářijových dnech se sešlo 34 našich členů i několik nečlenů na vycházce vedené panem starostou Rostislavem Koštialem. Pozval nás k prohlídce opraveného Svatého kopečku. Nejprve jsme zašli na první palouček, nyní Panonský háj pod Olivetskou horou v Getsemanské zahradě, tolik diskutované a kritizované místo. Tam nám pan starosta objasnil celý záměr obnovy Svatého kopečku v blízké i vzdálené budoucnosti. Dozvěděli jsme se mnohem více, než napsal do srpnového Zpravodaje. A hlavně byli vtaženi jeho zájmem a angažovaností. Předal nám své nadšení a citové zaujetí. Cesta kolem opravených kapliček až na vrchol ke kampanile, kostelu sv. Šebestiána a kapli Božího hrobu, kterou jsme absolvovali na vycházce loni, byla v jeho přítomnosti a se zasvěcenými komentáři unikátním zážitkem.

Druhou nezapomenutelnou a průkopnickou akcí byla oslava Dne seniorů na mikulovském zámku, k níž pozval pan starosta spolu s paní místostarostkou Marií Leskovjanovou všechny mikulovské seniory bez ohledu na organizovanost. Důstojné prostředí, gratulace s květinou, hodnotný program, malé občerstvení, velká účast spokojených důchodců. Věřme, že to byl počátek tradičních oslav v příštích letech. Nic lepšího si nelze přát. Děkujeme nejen za své členy, ale i za ty, na které se zapomínalo.

Na svých výletech v projektu Poznáváme obce regionu jsme se setkali s mnoha starosty, kteří se kromě zvelebování obcí obětavě starali také o seniory. Měli jsme dojem, že v podmínkách malých obcí je to snazší než ve městě se specifickými problémy. Jistě, na pozvání nás vždy někdo ze zástupců města přišel pozdravit, ale je krásné, že k iniciativě dochází z jejich strany a že má sjednocující tendenci.

Dobromila Vlčková

seniori na kopecku

 

seniori na kopecku 02