Klub seniorů informuje

V posledním dnu měsíce září a v první polovině měsíce října se uskutečnily hned tři velmi pěkné a zdařilé akce, kterých se členové našeho klubu zúčastnili.

Dne 30. září se v centru uskutečnil náš Svátek seniorů. Ve svém středu jsme rádi přivítali milé hosty, a to sekretáře senátora Jana Hajdy pana Karla Štogla a zastupitele města Mikulova pana Zbyňka Turečka. Přítomným seniorům k jejich svátku přišly popřát děti z MŠ Habánská a žáci ZUŠ Mikulov ze třídy paní učitelky Heleny Břečkové. K tanci a poslechu tentokrát hrál pan Miloš Škamrada senior. Nechybělo ani výborné pohoštění. Vedení Klubu seniorů děkuje ředitelství MŠ Habánská a ZUŠ Mikulov za velmi pěkný kulturní program, senátoru Janu Hajdovi za milý sponzorský dar, řediteli Srdce v domě v Klentnici panu Zbyňku Turečkovi za pěkné dárečky pro seniory, děvčatům v kuchyni a dalším našim členkám za péči o naše seniory, vaření dobrého kafíčka a přípravu dalších dobrot. Všem moc děkujeme. Dá se říci, že za úspěchem všech našich akcí je týmový duch.

Další pěknou akcí, i když plánovanou až na měsíc listopad, byla dne 5. října v centru beseda s velitelem Městské policie v našem městě panem Jiřím Hamerníkem a jeho hosty ze SOS Sdružení obrany spotřebitelů z Ostravy. Beseda se týkala především předváděcích akcí, podomního prodeje a dalších podvodů páchaných na důvěřivých seniorech. Krédem pana Jiřího Hamerníka je, že varování seniorů před podvodníky není nikdy dost a tím se řídí. Také předal všem zúčastněným velmi pěkné dárečky. Beseda byla podnětná a všichni přítomní odcházeli nadmíru spokojeni. Moc děkujeme!

A hned 6. října se v zámeckém sále v našem městě konala společná oslava Svátku seniorů organizovaná městem Mikulov, a to pro všechny seniory, registrované i neregistrované. To slavnostní odpoledne zámecký sál doslova praskal ve švech. Děkujeme tímto především panu starostovi Rostislavu Koštialovi a místostarostce paní Marii Leskovjanové za pozvání, krásný program, květiny a další dárečky včetně chutného pohoštění. Moc si toho vážíme!

Akce v měsíci listopadu:

10. 11. Plavání Aqualand Moravia – Pasohlávky – odjezd v 9,30 hodin ze známých stanovišť. Hlaste se buď osobně na našich společných akcích nebo na telefonu: 723 715 533.

18. 11. Burza 9-12 hodin sál centra

Upozorňujeme, že své zboží si bude každý nabízet sám. Hlaste se předem, že se této akce zúčastníte a přijďte o něco dříve.

25. 11. Kateřinské hody 14 hodin sál centra

Kulturní program tradičně připraví členové pěveckého sboru při KS a k tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dolních Kounic. I pohoštění bude!

V měsíci říjnu se naše členka paní Hedvika Bisová dožila významného životního jubilea. Přejeme jí pevné zdraví a hodně spokojenosti. Blahopřejeme!

Libuše Danielová

seniori zlin

 

Návštěva seniorů ze Zlína