Edukativně stimulační skupinky

Od října navštěvují předškoláci v odpoledních hodinách Základní školu Mikulov, Valtická 3, aby zdokonalili své schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Děti se na obou budovách pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a předmatematické dovednosti.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), a to hned z několika důvodů:

- aby získal dovednosti k následné domácí přípravě s dítětem

- aby získal ucelené informace o schopnostech dítěte

- aby získal povědomí o oslabených dovednostech dítěte a měl návody na zacílení následné péče

- aby měl možnost bezprostředně sledovat zlepšení oslabené oblasti (příp. více oslabených oblastí) dítěte

- aby viděl dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority než rodičovské

- aby si mohl všimnout reakcí dítěte a porovnat jej s jinými dětmi ve stejné situaci

Výhodou je, že dítě pracuje společně se skupinou dalších dětí a může si tak vyzkoušet i jak obstojí ve srovnání s ostatními. Další výhodou je, že proškolení rodiče budou trénovat s dítětem stejným způsobem jako paní učitelky, takže děti se v učení lépe orientují a mohou dosahovat lepších výsledků.

Edukativně stimulační skupinky jsou vhodné pro děti, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky. Tím, že náročnost lekcí postupně narůstá, se může dítě adaptovat na zátěž a odpadá počáteční frustrace z nezdarů. Školní psycholožka doporučuje edukativně stimulační skupinky také dětem úzkostným, které si tímto způsobem zvykají na prostředí školy. Díky rodičovskému doprovodu se děti cítí ve škole jistěji a v září pak odpadá úzkost z neznámého prostředí.

Může se stát, že se na základě sledování dítěte ve skupince (jeho projevů a výsledků) rodič rozhodne pro odklad školní docházky. I to je považováno za úspěch a splnění účelu skupinky! Je lepší si rok počkat, než deprimovat nezralé dítě, které by se s náročným začátkem školní docházky mohlo vyrovnávat celé roky.

Daniela Košťálová školní psycholožka

deti-skola