Okénko městské policie - výběr událostí za měsíc říjen 2015

Dne 2. 10. ve 14.00 hodin strážníci MP Mikulov prošetřovali poškození skelní výplně přístřešku autobusové zastávky na ul. Piaristů. Následným šetřením vyšlo najevo, že rozbití speciální skelní výplně v odhadované hodnotě asi 4 000 Kč, mají na svědomí dva nezletilí žáci mikulovské základní školy, kteří se na zastávce vzájemně pošťuchovali! Šetřením strážníci sice nezjistili úmyslné jednání mladíků, přesto se o vzniklou škodu na majetku budou muset podělit rodiče obou vyšetřovaných školáků. Výsledky vyšetřování strážníci MP Mikulov předali poškozené firmě, která má na starosti údržbu zastávek.

Dne 3. 10. ve 21.40 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí u morového sloupu leží na zemi neznámý muž, u kterého stojí dvě osoby! Následně vyslaná hlídka MP Mikulov na místě samotném zjistila, že ležící muž je krvácivě zraněn na hlavě a vůbec si neuvědomuje, co se vlastně stalo. Vedle stojící osoby pak byly pouze svědky události a snažily se telefonem přivolat lékařskou pomoc. Zasahující strážníci zraněnému muži poskytli první pomoc a následně zjistili, o koho se vlastně jedná a co se na místě vlastně stalo. Zraněného muže posléze převezla sanita RZS s podezřením na otřes mozku do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov nakonec vyrozuměli rodinné příslušníky dotčeného zraněného 60letého občana Mikulova o tom, co se stalo a že zranění si muž způsobil sám svým nekontrolovaným pádem.

Dne 4. 10. v 19.15 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov došlo v posledních dnech k několika opakovaným drobným krádežím, které měl mít na svědomí stále stejný pachatel. Strážníci MP Mikulov se následně dostavili do uvedené prodejny, kde celou záležitost konzultovali s bezpečnostním pracovníkem prodejny. Po zpětném zhlédnutí kamerových záznamů strážníci usoudili, že pachatelem opakovaných krádeži zboží v prodejně je místní 26letý recidivista, který byl již za majetkovou trestnou činnost v nedávné minulosti pravomocně odsouzen! Z tohoto důvodu strážníci celou záležitost předali Policii ČR a opakované drobné krádeže v prodejně Tesco budou posuzovány jako spáchání trestných činů.

Podobný případ s drobnými krádežemi šetřili strážníci MP Mikulov dne 14. 10. ve 14.50 hodin v prodejně Billa Mikulov. Celý případ začal tím, že zaměstnanci prodejny si všimli podezřelého muže, který si v prodejně dával odcizené zboží do svého ruksaku! Když tento podezřelý muž prošel přes pokladnu, aniž by zboží ukryté v ruksaku zaplatil, byl u vchodu do prodejny osloven zaměstnancem prodejny. V tento moment se podezřelý muž dal na útěk, ruksak odhodil a z prodejny utekl! Následně byla na místo přivolaná hlídka MP Mikulov. Otrlost hraničící až s neomalenou drzostí se však tentokrát podezřelému muži přece jen vymstila. Podezřelý muž se dokonce za malou chvíli k prodejně vrátil a chtěl si u prodejny vyzvednout své horské kolo. Bohužel pro pachatele a bohudík pro spravedlnost si podezřelého muže všiml zaměstnanec prodejny a v době jejich vrcholícího vzájemného konfliktu se na místo naštěstí dostavila autohlídka MP Mikulov. Strážníci podezřelého 33letého muže pocházejícího z obce Novosedly okamžitě zadrželi a požadovali po něm vysvětlení vzniklé situace. Zadržený muž se samozřejmě nejprve snažil zapírat. Po spatření svého „nalezeného ruksaku", ve kterém bylo odcizené zboží v hodnotě 1394 Kč společně s jeho peněženkou s jeho kompletními doklady. Muž nakonec změkl a ke svému protiprávnímu jednání se na místě strážníkům přiznal. Lustrace osoby prokázala, že se jedná o recidivní jednání, kdy se zadržený muž dopouštěl krádeží opakovaně, i když byl za takové jednání v nedávné době pravomocně odsouzen. Z důvodu závažnosti celé záležitosti strážníci důvodně podezřelého muže okamžitě předali Policii ČR. Muž nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu proti majetku.

Dne 15. 10. v 19.10 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. Piaristů přímo pod městskou kamerou začíná mezi sebou pošťuchovat dvojice mladíků! Reakce MP Mikulov byla okamžitá a strážníci MP Mikulov se na místo incidentu stačili dostavit dříve, než se stalo něco vážnějšího. Oba sokové byli strážníky zkontrolováni a uklidněni. U 32letého občana Dolních Dunajovic a 22letého mladíka z Břeclavi následná dechová zkouška prokázala silnou podnapilost! Oba rivalové si vyslechli od strážníků varování a pod hrozbou převozu na protialkoholní záchytnou stanici slíbili, že se jejich vzájemné napadání již nebude opakovat. Incident strážníci ukončili důraznou domluvou.

Dne 18. 10. v 9.40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nádražní, kde se nacházel na zemi ležící místní občan! Strážníci po dojezdu na místo okamžitě v ležící osobě rozpoznali místního 53letého muže, o kterém věděli, že často trpí epileptickými záchvaty. U takto postižených osob bývá často spouštěčem samotného záchvatu nadměrné požívání alkoholických nápojů. Strážníci u nalezeného muže také objevili nedopitou láhev vodky. Během malé chvilky se pak dostavila situace, které se strážníci obávali. U nalezeného muže začal probíhat epileptický záchvat! Strážníci poskytli muži první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Mikulov. Nalezený muž nakonec skončil na pozorování v Nemocnici Břeclav.

Dne 18. 10. ve 20.20 hodin došlo na Náměstí k úmyslnému rozbití skleněné výplně výlohy v prodejně starožitností a dárkového zboží. Hlídka MP Mikulov na místě následně kontrolovala skupinku místních podezřelých osob, které postávali kousek od samotného místa činu. Podezřelé osoby uváděly, že s rozbitím výlohy nemají nic společného. Jelikož přivolaná majitelka prodejny vyčíslila vzniklou škodu na rozbité výloze a poškozeném vystaveném zboží vyšší než 5000 Kč, přivolali strážníci MP Mikulov na místo i výjezd Policie ČR. Po zpětné kontrole záznamu z kamerového systému bylo patrné, že jednou již kontrolované podezřelé osoby o celé vzniklé situaci nevypovídaly pravdu. Policisté u podezřelého místního 25letého mladíka navíc zjistili čerstvě pořezanou ruku. Jelikož v rozbitém skle byla také nalezena krev, bylo nanejvýš pravděpodobné, že pachatele vandalství mají policisté před sebou. Kontrolovaný mladík se po chvíli zapírání nakonec k rozbití výkladu přiznal. Údajně to bylo v rozčilení rukou, když se hádal s partnerkou. Celou událost dále šetří Policie ČR.

Dalšímu incidentu mezi mladými horkými hlavami zabránili strážníci MP Mikulov dne 24. 10. v 00.30 hodin na ul. Piaristů. Operátor kamerového systému MP Mikulov zaregistroval, že se u autobusových zastávek pohybuje skupina mladíků, kteří mají snahu se vzájemně fyzicky napadat! Strážníci posléze na místě zkontrolovali tři podnapilé osoby. Dva mladíci pocházeli z obce Novosedly a jeden 35letý z Mikulova. Strážníci zainteresované strany od sebe oddělili a důrazně je upozornili, že v případě pokračování konfliktu by také mohli být někteří převezeni na protialkoholní záchytnou stanici. Varování asi zapůsobilo, jelikož se mladíci po této varovné výzvě uklidnili a z místa v klidu odešli. Celá událost byla MP Mikulov vyřešena důraznou domluvou.

Dne 24. 10. zasahovali strážníci na ul. 22. dubna, kde byla na chodníku nalezena starší paní r. 1926. Tato žena se navíc zranila a krvácela z nosu. Zasahující starší ženě poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS, který ženu eskortoval do nemocnice v Břeclavi. V celé záležitosti strážníci následně vyrozuměli rodinné příslušníky zraněné ženy.

Dne 24. 10. v 17.20 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s policisty Policie ČR v areálu hotelu Zámeček, kde právě probíhala akce „Gulášfest". Policisté na místě zasahovali z důvodu narušování občanského soužití mezi některými aktéry této známé kulturní akce. Nejagresivnějšího výtržníka si strážníci nakonec předvedli na služebnu MP Mikulov, jelikož odmítal předložit jakýkoliv osobní doklad. Dechová zkouška u muže nakonec prokázala podnapilost 2,60 promile alkoholu. Posléze se podařilo zjistit, že se jedná o 24letého mladíka z Kladna. Shodou okolností se jednalo o člena jednoho kuchařského týmu. Strážníci mladíka nakonec po celkovém zklidnění propustili. Celá událost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

A opět „hit letošní stále nekončící sezóny"! Dne 25. 10. ve 2.05 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že se kolem kašny už zase pohybují podezřelé osoby. Důkladná kontrola operátora posléze odhalila, že dva z trojice mladíků vylezli na kašnu a začali do ní močit! Třetí z mladíků je při tom fotografoval na mobilní telefon. Následně jeden z těchto mladíků uklouzl a v kašně se nakonec neplánovaně i „vykoupal". Než si řádící mladíky na místě vyzvedli zasahující strážníci, stačili tito výtržníci na místě ještě úmyslně rozbít láhev od vína. Ve výtržnících strážníci posléze zjistili 21, 22, 27leté mladíky z města Opavy. Všichni tři „také návštěvníci" Mikulova si odnesli z Mikulova kromě svých zážitků i blokové pokuty za narušování veřejného pořádku.

Dne 25. 10. v 9.10 hodin zadržela hlídka MP Mikulov na ul. A. Muchy místního 50letého muže, po kterém vyhlásila Policie ČR celostátní pátrání, jelikož se tato osoba vyhýbala svému trestnímu stíhání. Strážníci tuto osobu zadrželi díky dobré místní znalosti a přehledu o pohybu takových osob v katastru města Mikulov.

Dne 30. 10. ve 23.00 hodin zadrželi strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Husova mladíka, který kreslil tlustou fixou po kovových sloupcích od dopravních značek! Strážníci podezřelého mladíka posléze zadrželi v prostoru ul. Piaristů. Jeho lustrací zjistili, že se jedná o 23letého mladíka původem ze Stříbra. V Mikulově se nyní zdržuje přechodně u svých známých. Strážníci podobný nápis ještě objevili i na řetězových zábranách u silnice. Následná dechová zkouška u mladíka odhalila podnapilost 2,32 promile alkoholu. Po odstranění vzniklých nápisů byla celá událost vyřešena udělením maximální blokové pokuty za poškozování veřejného majetku. Vzniklé nápisy zůstaly zadokumentovány a zůstanou v evidenci MP Mikulov pro další možné posouzení.

Dne 31. 10. v 19.45 hodin byla MP Mikulov požádána, aby se strážníci dostavili do prodejny Tesco Mikulov, jelikož bylo bezpečnostním pracovníkem prodejny dodatečně zjištěno z kamerového systému prodejny, že v prodejně Tesco Mikulov došlo toho dne v 19.30 hodin ke krádeži dvou láhví whisky v hodnotě 520 Kč. Strážníci MP Mikulov po zhlédnutí záznamu v pachateli krádeže okamžitě a bezpečně rozpoznali místního 19letého mladíka. Jednalo se o jim dobře známou firmu! Na záznamu bylo evidentně patrno, jak k samotné krádeži došlo a jakým způsobem mladík překonal bezpečnostní rám. V následujících dnech strážníci podezřelého mladíka předvedli na služebnu MP Mikulov k podání vysvětlení. Mladík nejdříve zapíral, ale po zhlédnutí záznamu, kde sám hrál hlavní roli, se ke krádeži doznal a byl ochoten okamžitě uhradit vzniklou škodu a zaplatit uloženou blokovou pokutu. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964