Zastupitelé schválili prodej domu i vinice a osud hasičské zbrojnice

Mikulovští zastupitelé se ke svému mimořádnému zasedání sešli ve středu 11. listopadu. Na pořadu jednání byly zejména prodeje pozemků a budov, využití budovy bývalé hasičské zbrojnice či změny jednacího řádu zastupitelstva města Mikulova.

Diskuse kolem prodeje tříhektarové vinice pod Svatým kopečkem byla velká a zastupitelé nakonec odsouhlasili prodej společnosti Château Valtice za 7,2 milionu korun. Nabídka této společnosti byla nejvyšší z devíti podaných v řádném termínu. „Tak vysokou nabídku jsme tu doposavad neměli, ale přestává mě to překvapovat. Mikulov je totiž z hlediska vinařství v kurzu," řekl starosta města Rostislav Koštial.

Zastupitelé také schválili prodej pozemku o výměře 116 metrů čtverečních na ulici Valtická společnosti Stavoserv 3T Mikulov za kupní cenu 128 tisíc korun. Ta chce u provozovny Bowlingu – sport centrum zřídit dětské hřiště, jehož náklady přesáhnou částku 380 tisíc korun.

Prodeji domu na ulici Brněnská 13 dali zastupitelé také zelenou. Kupující Zsolty Takáč ze slovenské Galanty za ni nabídli 5,6 milionu. Obvyklou cenu 2,9 milionů korun tak překročil o bezmála sto procent.

Důležitým bodem jednání bylo i schválení využití budovy bývalé hasičské zbrojnice na ulici Svobody. Návrh zastupitele Vojtěcha Jedličky, aby budova sloužila jako parkoviště, nezískal potřebnou podporu. Původní návrh, se kterým zastupitele už několikrát seznamoval starosta, na vytvoření expozice současného výtvarného umění se sbírky Mikulovského výtvarného sympozia „dílna" však důvěru u zastupitelů má. Zároveň starostovi města na návrh zastupitele Tomáše Hlavenky uložili, aby byla vypracována architektonická studie včetně rozpočtu a provozních nákladů na přebudování hasičské zbrojnice na galerii propojenou s knihovnou. „Naším záměrem je vytvořit zařízení, kde by se lidé cítili dobře, mohli se potkávat, posedět s přáteli. Doprovodnými aktivitami a drobnou komercí by paní ředitelka knihovny snížila náklady na provoz. A když si u čtení budou moci lidé prohlédnout i obrazy z naší významné sbírky, tak to bude jen dobře," dodal Rostislav Koštial.

Zastupitelé jednomyslně schválili návrh Akčního plánu města Mikulov na roky 2015–2018. „Představuje souhrn konkrétního kroků, aktivit a projektových záměrů vedoucích v nejbližších letech k postupnému naplňování schváleného Strategického plánu rozvoje města Mikulova," píše se ve schváleném dokumentu, který by měl být nejméně jednou ročně pravidelně revidován a aktualizován. Mimo jiné je v něm zahrnuta úprava sběrných míst a stanovišť pro ukládání tříděného komunálního odpadu v rámci ISNO za 5 milionů korun, která se bude i díky státním dotacím realizovat v roce 2016. V návrhu je i rekonstrukce koupaliště včetně vybudování sportovních aktivit v rozsahu 12 milionů korun či vybudování cyklostezky Stará celnice – hranice katastrálního území Sedlec či přestěhování sousoší Rodina od akademického sochaře Kolbasy. Na realizaci všech těchto projektů bude město Mikulov intenzivně hledat zdroje mj. z fondů EU.

Pro některé až nečekaně dlouhou diskusi vyvolal návrh na změnu v jednacím řádu zastupitelstva města. Vedení města přišlo s úpravou, která stanovovala tříminutový úsek pro dotazy zastupitelů a občanů města. Podobný časový limit platí v mnoha městech včetně Břeclavi, která k tomuto kroku přistoupila zejména proto, aby se neúměrně neprotahovaly diskuse. Mikulovští zastupitelé však tento návrh zamítli. Občané své dotazy a připomínky však mohou klást nejenom v závěru veřejných zasedání zastupitelstva města, ale mohou se obrátit i přímo na vedení města a jak potvrdil starosta Rostislav Koštial, ještě žádného z tazatelů či diskutujících ve své kanceláři neodmítl.

Zastupitelstvo města Mikulova jmenovalo na funkci jednatele společnosti STKO , spol. s r. o., jejího stávající ředitele pana Miroslava Hyrše.

js

radnice