Klub seniorů informuje

Ve druhé polovině měsíce října se každé pondělí scházeli členové vedení klubu, ale také Babince a každé úterý členové pěveckého sboru, kteří nejen společně zhodnotili uskutečněné akce, ale také se zaměřovali na přípravu všech plánovaných akcí nejen v měsíci listopadu, ale i v prosinci. Mimořádná akce se uskutečnila dne 3. 11., kdy členka pěveckého sboru při KS paní Hedvika Bisová oslavila své významné životní jubileum. Pevné zdraví a hodně spokojenosti jí popřáli všichni členové pěveckého sboru a celá řada dalších členů. Dne 6. 11. se členové našeho klubu zúčastnili divadelního představení v 19 hodin v Městském kině Barmanky se skvělou Hanou Gregorovou. Byl to pěkný kulturní zážitek.

Senioři, pozor!

Nezapomeňte, že dne 25. listopadu se uskuteční tradiční akce, a to Kateřinské hody. V kulturním programu vystoupí členové pěveckého sboru v krojích a nebude chybět ani stárek, stárková a hodové právo. K tanci a poslechu zahrají naši chlapci z Dolních Kounic. Přijďte se pobavit, a pokud vám to zdraví dovolí, i si zatancovat. Těšíme se na vás!

Akce v měsíci prosinci

2. 12. Akce Šikovné ruce 14.30 hodin, naše klubovna v Centru

Pod vedením praktické dívky paní Ivy Šrámkové. Tentokrát budeme zhotovovat výrobky s vánoční tematikou. Hlásit se na tuto skvělou akci nemusíte. Prostě jen přijďte!

9. 12. Mikulášská zábava 14 hodin, Centrum

Vtipný kulturní program připraví opět členové pěveckého sboru a těšit se můžete i na dárečky od svatého Mikuláše a jeho družiny. K tanci a poslechu tentokrát zahraje pan Miloš Škamrada senior. Následovat bude pohoštění a pak už jen volná zábava.

16. 12. Plavání v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách odjezd v 9.30 hodin z již tradičních stanovišť. Hlaste se buď 9. 12. na naší společné akci nebo telefonicky na čísle: 723 715 533.

30. 12. Silvestrovská zábava 14 hodin, sál centra

Tuto tradiční akci už teď připravuje vedení Klubu seniorů a veselý kulturní program plný vtipů a scének členové pěveckého sboru. Nebude chybět ani hudba a bohaté pohoštění. Pozor! Na tuto akci se musíte závazně přihlásit, a to nejpozději do 15. 12. a zaplatit 100 Kč na hudbu a pohoštění, které musíme předem objednat! Přihlásit se můžete již 9. 12. na naší společné akci. Přijďte se rozloučit se starým rokem!

Upozornění:

Každé pondělí od 8.30 hodin se v naší klubovně v centru koná tradiční Babinec. Naše řady trochu prořídly pro dlouhodobé zdravotní problémy (hlavně zlomeniny), a proto naše členy vyzývám, pokud mají zájem se dozvědět něco nového a pobavit se, mohou přijít mezi nás, a to bez přihlášení. Rádi vás ve svém středu uvítáme! Také upozorňuji, že každý čtvrtek od 9 hodin se v sále centra koná cvičení žen seniorek pod vedením zodpovědné vedoucí paní Vlasty Žaludové, která se tomuto věnuje téměř dvacet pět let. Cvičit chodí i členky Svazu důchodců. Pokud máte zájem, přijďte vždy ve čtvrtek a můžete se přihlásit. Udělejte něco pro své zdraví!

Libuše Danielová