Cesta světlušek a broučků...

Přes 150 velkých i malých ze „Zeleného ráje" se vydalo druhé listopadové úterý vyprovodit světlušky a broučky k jejich zimnímu spánku. Večerní procházka pod rouškou podzimního brzkého stmívání se spoustou světýlek a lampionků měla svůj začátek před školkou na Habánské a dovedla všechny až na amfiteátr. Pro krásný dlouhý zimní sen ještě děti broučkům zatančily a pak jsme společně ochutnali malé občerstvení, které všem připravily naše šikovné paní kuchařky.

MŠ Habánská