Klub seniorů informuje

Ohlédnutí se za akcemi, které se uskutečnily v měsíci listopadu. Dne 11. 11. jsme byli relaxovat a řádně si prohřát svá těla v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. I tentokrát nás bylo hodně a náležitě jsme si to užili, protože ten den byla účast v bazénech velmi nízká a tím více prostoru pro nás. Už teď se těšíme na další plavání, a to 16. prosince.

Další pěknou a tradiční akcí byla dne 18. 11. burza v sále centra. Důležitější pro nás však bylo společné setkání a především posezení u dobrého kafíčka. Bylo moc dobré a za jeho uvaření děkujeme paní Pavle Pacelové a Ludmile Šiprové. Velmi emotivní pro členy našeho klubu a především pěveckého sboru bylo v posledních dnech rozloučení s našimi aktivními členy, a to paní Annou Dvouletou a panem Miroslavem Kolouchem. Sešli jsme se v hojném počtu, abychom je společně doprovodili na jejich poslední cestě a vzdali tak čest jejich světlé památce.

Senioři, pozor!

Nezapomeňte, že se 9. prosince ve 14 hodin bude v sále centra konat Mikulášská zábava. Ani na této tradiční akci nebudeme vybírat na hudbu, protože jsme si na ni vydělali kolem štěstí dne 21. října. Chcete–li dát někomu z přítomných na akci malý dáreček, přineste jej s sebou a svatý Mikuláš jej rád doručí adresátovi. Na této milé akci se také můžete přihlásit na plavání dne 16. 12. v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Přihlásit se můžete i na telefonním čísle: 723 715 533. Upozorňuji, že 9. 12. se budeme přihlašovat na Silvestrovskou merendu konanou dne 30. prosince ve 14 hodin v Centru pro volný čas. Kulturní program na tuto akci už teď připravují členové pěveckého sboru při KS a k tanci a poslechu bude hrát Rytmik z Dolních Kounic. Na hudbu a bohaté pohoštění si s sebou vezměte 100 Kč. Přihláška na tuto akci je závazná!

Pozor! Pro velký zájem veřejnosti se opereta Bratránek z Batávie v divadle Reduta v Brně uskuteční až 27. února v 18 hodin. Vstupné pro seniory je 240 Kč. Na naší společné akci se hlaste u paní Zdislavy Fajkusové. Počet vstupenek je omezen, protože už teď musely být objednány.

Vedení Klubu seniorů vás na všechny tyto akce srdečně zve. Přijďte se pobavit a dne 30. prosince se rozloučit se starým rokem. Pamatujte si, že nejlepším lékem na samotu a všechny neduhy je posezení mezi lidmi, mezi dobrými přáteli!

Libuše Danielová