Místní organizace svazu důchodců ČR

Bilance listopadových akcí

Vlastně ještě v říjnu jsme se sešli na besedě s paní Evou Gajanovou. Po krátké meditaci jsme přešli k vlastnímu tématu setkání, tedy „Netradiční potraviny". Mysleli jsme, že nás paní Gajanová seznámí s tím, které to jsou, kde se dají koupit, za kolik, co se z nich dá připravit jako zdravější verze tradičních jídel. Nebyla by to paní Gajanová, kdyby nepřipravila překvapení. Tentokrát ve formě mís různých jídel. A že nám chutnalo! Příští beseda bude ve znamení receptů (asi v únoru).
Když jsme u těch receptů... Zvali jsme vás do synagogy 19. 11. na židovskou kuchyni. Byly jsme tam jen tři. I tam byla bohatá ochutnávka a máme rovněž přislíbenou besedu s recepty. Až podle nich napečeme, nic nebude bránit tomu, abychom si, třeba v rámci JENTAK, udělali ochutnávku vlastní. Je to jedna dobrota větší než druhá. A v podstatě dietní.

Listopadové JENTAK bylo věnováno kolagenové kosmetice. Téma si přitáhlo slabou desítku zájemkyň. Paní Marcela Kuchyňková uvítá další ve své provozovně na bývalé ZŠ Komenského.

Následující akce se týkaly péče o zdraví. 10. 11. jsme byli v Aqualandu, 25. 11. ve Velkém Mederu. V prosinci si ještě zopakujeme termál v Pasohlávkách (15. 12.).

Dále jsme se věnovali vzdělávání. Na čtvrtek 12. 11. nám připravila paní Kocábová ze Státního okresního archivu přehlídku kronik z užšího i širšího mikulovského regionu. Při letních návštěvách obcí v okolí nás starostové podrobně seznamovali s jejich obcí a vždy to končilo odkazem na kroniky. Zatoužili jsme si je prohlédnout. Bohužel ty, které zachycují období 1939–1945, se buď nedochovaly (zničeny, odvezeny při odsunu?) nebo jsou z nich tyto listy vyříznuty. Většina kronik má krásnou vazbu, některé i zdobné titulní listy. Zvláště krásná je kronika mikulovské nemocnice, vzniklé ve 20. letech a fungující ještě po osvobození. Paní Kocábová věnovala výběru kronik velkou pozornost, ani nám pak nestačila vše ukázat, ale po skončení mnozí v archivu zůstali s dotazy a touhou zalistovat si v kronice „své" obce. Náš dík patří i její fyzické námaze. Kroniky nejsou ani malé, ani lehké. Naše spolupráce se SOA bude pokračovat koncem února, kdy se p. ředitel Svoboda bude věnovat mikulovskému míru z r. 1866. Zájem bude jistě opět veliký a naplníme zase přednáškový sál do posledního místečka.

Zájezd do Hvězdárny a planetária Brno v neděli 15. 11. se stal velkou atrakcí. Byla to vzdělávací akce pro prarodiče s vnoučaty. Pro velký zájem jsme museli kromě největšího autobusu přiobjednat i mikrobus a vstupenky navíc. Zde došlo k menšímu zádrhelu ze strany pracovníků planetária, kteří nám vyfakturovali o deset vstupenek méně, a těmto deseti lidem jsme je museli hotově zaplatit na místě. Posunul se tím začátek promítání, ale nakonec přece jen všichni seděli a organizace se nám písemně omluvila. Přestože lilo jako z konve a začátek byl poznamenán zmatky, staří i mladí byli navýsost spokojeni, děkovali za nevšední zážitky a sdělovali své emoce. Takže za rok či spíše dva (program na r. 16 je již přeplněn) pojedeme opět.

Naše touha po vzdělání pokračovala ještě 18. 11. na akci Muzejního spolku Lovci mamutů na Pálavě. Naši členové tvořili jako obvykle většinu posluchačů. Další čtyři zajímavé přednášky budou v zimě následovat a doporučujeme jejich návštěvu.

Výlet na výstavu vánočních stromečků (Rybniční zámeček) se koná v pátek 18. 12. Odjíždíme linkou 585 do Valtic ve 13.21 od parku. Ve Valticích po krátkém čekání přestoupíme na autobus 555 směr Podivín s odjezdem ve 14.11. Zájemci o delší pobyt ve Valticích mohou jet od parku ve 12.13 a ve Valticích na nás počkat.

Návrat od Rybničního zámečku v 15.40 nebo v 16.40. Vždy je na Mikulov ve Valticích přípoj.

Dobromila Vlčková