Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z. s., získalo čestné uznání od hejtmana Jihomoravského kraje + logo

Dne 19. listopadu jsme se zůčastnily konference o společenské odpovědnosti, která se konala v nádherných prostorách jízdáren lednického zámku.

Součástí konference byl první ročník oceňování neziskových či příspěvkových organizací, malých i velkých firem za zkvalitňování služeb ve veřejném sektoru.

Jedno z těchto ocenění si z rukou hejtmana jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška převzaly i zakladatelky dětského centra Mrňouskové.

Pro všechny, kteří se podílí na chodu Mrňousků, je to velká odměna za vykonanou práci v uplynulém roce.

Poděkování patří rodičům, kteří v Mrňousky vkládají důvěru. A také všem, co mají jakoukoliv zásluhu na tom, že Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z.s., funguje tak, jak by mělo.

Za Mrňousky děkujeme.

Darina Moravanská a Markéta Němcová

mrnouskove logo