Mikulovští jsou v Jihomoravském kraji nejlepší v třídění odpadů

Obyvatelé Mikulova jsou v Jihomoravském kraji opět nejlepší v třídění odpadů. Obhájili tak loňské prvenství v soutěži „My třídíme nejlépe" v kategorii měst se dvěma až deseti tisíci obyvateli.

Ocenění přebíral 26. listopadu v Brně starosta města Rostislav Koštial. „Získané prvenství nás velmi těší a děkujeme občanům za jejich zodpovědný přístup," řekl starosta. Finanční prémii třicet tisíc korun radnice využije na podporu sběrné sítě a systému sběru tříděného odpadu ve městě.

„Úspěšný systém třídění odpadů u nás existuje už několik let a moc nás těší, že už padesát procent obyvatel se do něj zapojilo. A zapojit se může opravdu každý, nikdo není diskriminovaný. Každý občan Mikulova má díky očipovaným nádobám a Integrovanému systému nakládání s odpady (ISNO) možnost snížit svůj poplatek za odpady. K dispozici mají několik sběrných míst s barevnými kontejnery a pro příští rok připravujeme jejich opravu a vytvoření nových. Všech dvacet sedm stanovišť chceme vybudovat díky státní podpoře, o kterou zažádáme, " řekla místostarostka města Marie Leskovjanová.

Soutěž „My třídíme nejlépe" pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Hodnotí se rozsah třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartónů, množství vytříděných komodit a hustota rozmístění barevných kontejnerů. Další přední místa ve stejné kategorii obsadily Střelice, Vranovice, Čejkovice a Tišnov.

js

 

my tridime nejlepe

FOTO: Starosta města Rostislav Koštial s oceněním ze soutěže „My třídíme nejlépe"