Po stopách Věstonické venuše

Už několik let využívá naše škola (Základní škola Mikulov, Valtická 3) nabídku kreativních programů Regionálního muzea Mikulov.

22. a 26. října se tak ve dvou skupinách zúčastnili žáci 6. ročníků a partnerské NNöMS Poysdorf programu „Tajemství Věstonické venuše" v archeologické expozici v Dolních Věstonicích.

Žáci překvapeně odhalovali informace o pravěkém nálezu v naší bezprostřední blízkosti.

Akce tentokrát proběhla v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností „Okénko k sousedům", proto byly záludné otázky v pracovním sešitě předtištěny v anglickém jazyce. Občas vypomáhali vyučující s překladem a komunikací.

Bádání dětí vyústilo praktickou částí – modelováním (napodobováním) sošky Věstonické venuše z hlíny. Děti byly zaskočeny tím, kolik snažení jim dalo vytvarování takové jednoduché a malé sošky. Do měsíce budou výtvory dětí vypáleny a doručeny do školy.

Díky velmi aktivnímu a příjemnému postoji pracovnice RMM paní Jany Frantelové si všichni určitě odvezli mnoho nových poznatků a informací pro výuku dějepisu.

Beáta Fabičovičová, Silvie Šilingerová, třídní učitelky 6. ročníku

venuse