Hodina chemie

Na naše gymnázium zavítaly ve čtvrtek 19. listopadu dvě studentky VŠCHT s projektem Hodina chemie. Během jedné vyučovací hodiny nám ukázaly pokusy, na které bohužel v klasických hodinách nezbývá čas. Pokusy byly prokládány také otázkami na nás, byly zaměřené na vědomosti z oblasti chemie získané v minulých letech. Cílem tohoto projektu je přiblížit chemii studentům a ukázat, že teorii se učíme proto, abychom ji mohli později v praxi použít třeba i v nejrůznějších zábavných pokusech. Hodina chemie je zaměřena jak na studenty, kteří se chemii věnují, tak i na studenty, které tento předmět moc neláká. Zajímavá hodina začala týmovou soutěží v poznávání vůní. Ačkoliv to zní jednoduše, opak je pravdou – celá soutěž je nezáměrně ztížená tím, že je do vonných směsí přimíchán metanol, který druhou složku někdy značně přebíjí. Výherci byli tedy lidé s pořádně citlivým čichem. Posléze nás slečny ohromily ve tmě svítící hmotou. Naťukli jsme také oblast dopravní výchovy díky kapalině, která měnila barvy podle barev semaforu: ze zelené se změnila na červenou, ze které se mžikem stala oranžová. Na své si přišli hlavně studenti, kteří se touží stát žháři. Hoření se totiž věnovala výrazná část výuky – hádali jsme hořlavost předmětů a rozlišovali jsme barvy plamenů. Oheň jsme se ale naučili i hasit, protože jsme si vyrobili hasicí pěnu. Z tohoto programu jsme neodcházeli s prázdnou, jedna dívka byla obdarována karafiátem, který byl následně zmražen dusíkem, a zbytek žáků opouštěl chemickou laboratoř s kornoutem zmrzliny v ruce. Ne, že by slečny přednášející skočily před návštěvou do cukrárny, ony nám tu zmrzlinu na místě vyrobily.

Studentkám VŠCHT bychom chtěli tedy touto cestou velmi poděkovat. Byly skvělé, pohotové, pokusy měly parádně přichystané a do toho všeho po nás ještě stihly házet sladké odměny za správné odpovědi. Tuto akci si všechny třídy užily a už se rozhodně nedá říct, že by chemie nebyla zábavná. Nezbývá než se zamyslet, co by si asi neinformovaný pozorovatel myslel, kdyby procházel naší školou, zatímco všichni studenti lízali zmrzlinu.

Sylva Porubská, kvinta

chemie