PIŠKVORÁK 2015

V sobotu 21. listopadu proběhlo na DDM celoměstské kolo v piškvorkách. Blahopřejeme vítězům. Zároveň bychom chtěli poděkovat p. Karlu Jurkovi za pomoc při organizaci celoměstského kola.

Kategorie 1.–3. třída

1. místo Ester Šedivá ZŠ Hraničářů

2. místo Hynek Novotný ZŠ Pavlovská

3. místo Jan Gilani ZŠ Pavlovská

 

Kategorie 4.–5. třída

1. místo Anežka Čechová ZŠ Pavlovská

2. místo Viktor Šedivý ZŠ Hraničářů

3. místo Prokop Zaoral ZŠ Valtická

 

Kategorie 6.–9. třída

1. místo Stanislav Pitrun GSS Mikulov

2. místo Tadeáš Čech GSS Mikulov

3. místo Lubor Čech GSS Mikulov

DDM

piskvorak