Výcvik římanských vojsk na příměstském táboře

Pětidenní výcvik římanských vojáků proběhl i letos koncem července na příměstském táboře občanského sdružení 7 DNÍ. Program začal v pondělí tradičně na zámku v expozici Římané a Germáni, kde děti vyplňovaly pracovní sešitky a setkaly se s „opravdovým Římanem“ Entisem. Římanské ležení bylo tentokrát na zahradě ZŠ Pavlovská, odkud děti vyrážely do okolí za barbary, nejčastěji na Kopeček nebo do lomu. Jedna z výprav zavedla děti se čtyřmi vedoucími také na Mušov k vykopávkám na římském hradisku.

PLT_mansk_mikulov

Po výrobě bezpečných zbraní v podobě měkkých mečů, kartónových štítů a římanských lněných tunik sváděli táborníci cvičné souboje podle daných pravidel. Ve čtvrtek navečer tábor navštívili členové sdružení historického šermu Marcomania, jehož muži-bojovníci vyzkoušeli mladé vojáky z bojového umění. Dámská část si vzala malou skupinku holčiček, aby s nimi nacvičila krátké taneční vystoupení. Později večer následoval i přes deštivé počasí táborák s opékáním buřtíků a ohňová show v podání Zlatky.

PLT_mansk_mikulov2

 

Podle reakcí dětí i jejich rodičů se letošní tábor vydařil, vytvořili jsme pohodovou partu a všichni byli spokojeni. Mladým vedoucím Davidovi, Šárce a Terce patří velký dík za dobře odvedenou práci. Děkujeme také pracovníkům ZŠ Pavlovská za jejich vstřícnost, Nadaci Vodafone ČR za finanční podporu na nákup výtvarných potřeb a rodičům za věnované sladkosti. Již nyní se těšíme na příští římanský tábor v létě 2012!

PLT_mansk_miulov3

 

Jitka Švástová a Jiřka Falková