Kopyta koní s povozem rozduněla zmrzlou půdu na planetě Cihelna

Rok s rokem se sešel a členové Jezdeckého klubu uspořádali v areálu bývalé Piskovy Cihelny druhý ročník Mikulovského halového vozatajského poháru.

6. ledna a 9. února se sjeli vozatajové z Čech Moravy, Slovenska, Rakouska a Maďarska, aby poměřili své síly. I přes celkem mrazivé a vcelku nepříznivé počasí se sjelo po oba dny osmadvacet povozů ze čtyř států do čtyř soutěží jednospřeží, dvojspřeží, amazonek a pony s dětmi. Diváci zhlédli šestapadesát startů vozatajského umění jízdy mezi kužely, součásti tratě je i maratonská překážka. Ti, co vydrželi dokonce, zhlédli i královskou ukázku čtyřspřeží, což je na tak malém prostoru, jako je hala, opravdu velké umění. Tímto všechny, co by rádi viděli umění vozatajů, zveme na velikonoční sobotu 26. března od 18 hodin na noční vozatajské závody, kdy proběhne finále Mikulovského vozatajského poháru s vyhlášením celkového vítěze. Průběžné výsledky můžete sledovat na webových stránkách www.konemikulov.cz v sekci vozatajské závody – aktuálně.

Nakonec patří poděkováni majitelům areálu, sponzorům, všem lidem z okolí Mikulova, kteří zasvětili svůj život koním a rádi pomohli při různých akcích Jezdeckého klubu. V neposlední řadě divákům, kteří přišli a dobrovolným vstupným přispěli na činnost stacionáře Biliculum.

Za Jezdecký klub Mikulov Ludmila Juráňová

vecerni vozataj