Republikové finále soutěže Česko se hýbe

Taneční skupiny z DDM Mikulov se 6. června 2019 zúčastnily v Praze republikového finále soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví. V kategorii A si vytančila taneční skupina Šťastná posádka v konkurenci čtrnácti skupin krásné 5. místo. V kategorii B ve věkové skupině 14–16 let obsadila taneční skupina BTW 2. místo. Ve věkové skupině 11–13 let se poprvé této soutěže zúčastnila také skupina The best, která obsadila 10. místo. Děkujeme za finanční podporu městu Mikulovu, poděkování patří všem tanečníkům a jejich vedoucím, kteří děti na soutěže připravili.

DDM

Šťastná posádka