Zamyšlení – obdiv – poděkování

Jak rádi někteří z nás získávají informace o významných osobnostech, celebritách, politicích… Hodnotíme, divíme se, obdivujeme, poté jsme zklamáni, když zjistíme, že skutečnost je jiná… Co je vlastně měřítkem, abychom někoho nazvali „významnou osobností“?

Co mě přivedlo k tomuto zamyšlení?

V loňském roce jsem byla oslovena paní Dobromilou Vlčkovou, zda bych nemohla udělat pár posezení s důchodci z Místní organizace Svazu důchodců. Tématem našich besed bylo povídání o energiích těla a života…

Popravdě, před první besedou jsem si říkala, že snad ani nebude nikoho zajímat vyprávění ženy, která neoplývá tituly, nemá žádnou důležitou funkci, ale pouze se snaží žít naplno a ne jenom přežívat. Opak však byl pravdou. Měla jsem před sebou krásné lidi, kteří i ve svém věku připouštějí a vnímají, že získávat nové, jiné pohledy na život, je pro ně důležité a prospěšné, i když jim je předává mladší generace. Určitě jim život přinesl již mnohé, ale i tak nenechávají svá těla ani duše jen „chátrat“.

Já jim děkuji, že takoví jsou, že dokáží využít svůj osobní potenciál pro obohacení nejen sebe, ale i svého okolí. Děkuji jim za příležitost, kterou mi poskytli. Právě takové lidi já vnímám jako „významné osobnosti“ a vážím si jich. Také děkuji, že se zapojili do mého projektu „Srdce“ a nebáli se podělit o svoji myšlenku.

„Věřte, že všichni jsme významní, s tituly i bez nich, už jen tím, že JSME!“

Eva Gajanová