Absurdní rozhodnutí kraje

Jsem rodič žákyně GSS Mikulov a člen školské rady zvolený za rodiče. Tímto článkem chci pravdivě informovat veřejnost o dění kolem výběru ředitele našeho Gymnázia, SOŠ a SOU, Mikulov (GSS Mikulov).

28. 4. 2014 proběhl konkurz na ředitele GSS Mikulov. Bývalý ředitel (BŘ) získal 7 hlasů ze 7 možných. Konkurz byl Radou JMK 15. 5. 2014 bez udání důvodů zrušen.

V období první poloviny měsíce května členka ČSSD, krajská zastupitelka a učitelka na GSS lživě informovala představitele JMK a své spolustraníky o tom, že dostala výpověď, k čemuž nedošlo. Tato informace, i když je to nepochopitelné, měla s největší pravděpodobností podstatný vliv na rozhodnutí rady JMK z 15. 5. 2014, což nám potvrdil předseda MO ČSSD (a člen školské rady za zřizovatele) na zasedání školské rady ze dne 2. 6. 2014.

Dne 16. 7. 2014 jsem se zúčastnil následně vyhlášeného konkurzu na řed. GSS Mikulov, jako člen konkurzní komise.

Dle mého názoru byl výkon BŘ nejlepší, nicméně pořadí bylo toto: 1. kandidátka z Valtic 11 b, 2. kandidát z Boleradic 12 b, 3. BŘ 12 b. Z 2. místa byl ředitelem jmenován kandidát z Boleradic, který za svou zástupkyni jmenoval vyučující GSS Mikulov, která byla v konkurzu všemi komisaři shledána jako nevyhovující kandidát na vedoucí místo.

Proč rada JMK nejmenovala ředitelkou vítězku konkurzu? Proč rada JMK doposud neodpověděla na dopis školské rady týkající se zrušení 1. kola konkurzu a vypsání 2. kola?

Na rozdíl od města Mikulova v čele s panem starostou, které vyjádřilo v obou konkurzech otevřeně podporu stávajícímu vedení školy, tak MO ČSSD dle prohlášení svého předsedy považuje obsazení místa ředitele jediné střední školy v Mikulově za „pouze" krajskou záležitost.

V červnu 2014 spontánně vznikla studentská iniciativa na podporu BŘ. Tato iniciativa byla lživě výše uvedenou krajskou zastupitelkou na krajském úřadě JMK interpretována jako akce zorganizovaná samotným BŘ na svou podporu.

Ing. Zbyněk Dohnálek