Vyjádření k dopisu pana Ing. Dohnálka radaním Jihomoravskho kraje Jiřím Jandou

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila 13. 2. 2014 konkurzní řízení na obsazení 24 pracovních míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Šlo o tzv. „3. vlnu rekonkurzů" realizovaných v souvislosti s novelou školského zákona účinnou k 1. 1. 2012, která se týká ředitelů a ředitelek, kteří byli na pozici ředitele k 1. 1. 2012 dobu kratší než 3 roky.

Dále krajská rada na své schůzi 15. 5. 2014 projednala a vzala na vědomí zápis z 2. jednání konkurzních komisí. Ve třech případech (mj. u Gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Mikulov, Komenského 7) nevybrala žádného z uchazečů konkurzního řízení a ukončila konkurzní řízení. Rada Jihomoravského kraje není vázána doporučujícím návrhem konkurzní komise. Má právo nejmenovat žádného z doporučených uchazečů a vyhlásit nové konkurzní řízení. Tohoto svého práva rada využila s ohledem na průběh projednávání doporučení konkurzních komisí.

Dne 2. 6. 2014 vyhlásila Rada Jihomoravského kraje nové konkurzní řízení na obsazení míst ředitelů těchto tří škol, tedy i místa ředitele/ředitelky Gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Mikulov, Komenského 7. Doporučení konkurzní komise bylo projednáváno na schůzi krajské rady 28. 7. 2014. Z konkurzní komisí doporučených uchazečů byl vybrán a na místo ředitele této školy jmenován PaedDr. Stanislav Svoboda. Náročná situace školy, která vznikla sloučením tří subjektů, klade vysoké nároky na manažerský post. I přes nesporné dílčí úspěchy bývalého ředitele upřednostnil zřizovatel uchazeče, který je především vyzrálou osobností a výborným pedagogem, který má zkušenosti nejenom v této oblasti, ale i v oblasti samosprávy.

Všechna konkurzní řízení proběhla v souladu s právními předpisy. Výběr konečného uchazeče a jeho jmenování je nezadatelným právem zřizovatele. Kritika výběru přerůstající v pomlouvačnou kampaň není v případě konkurzních řízení novinkou. Obvykle je spouštěna neúspěšnými uchazeči, kteří hledají nějaké odůvodnění rozhodnutí zřizovatele. Jakákoli argumentace, vysvětlování, vyvracení domněle pravdivých tvrzení je v takovýchto případech zbytečné. Připusťme, že výše uvedená ověřitelná fakta jsou suchá, nezajímavá. Konspirační teorie jsou jistě čtivější.

Mgr. Jiří Janda, člen Rady Jihomoravského kraje