Vyjádření Ilony Žiškové Vágnerové

Když člověk vstupuje do komunální politiky, čeká, že tu a tam může přijít i nějaká nepravost, lidské selhání nebo snad podraz. Co ale dělat, když se někteří členové současné radniční koalice pokoušejí propojit nepropojitelné, zneužít periodický tisk města k diskreditaci své opozice a ještě si nad tím vším umýt ruce? Pozornému čtenáři jistě neunikne, že květnové téma otiskují těsně před volbami a že musela být po dlouhé době obnovena a značně rozšířena rubrika Z redakční pošty. Redakční rada Zpravodaje zašla dokonce tak daleko, že se zcela odmítla zabývat důkazy, které jsem jí nabídla a které prokazují nepravdivost tvrzení uvedených v dopise údajného pana Dohnálka. ČSSD je zkrátka potřeba za každou cenu poškodit. Pro mě osobně z toho vycházejí tři jasné signály. Za prvé, mikulovský Zpravodaj s pomocí smyšlených obvinění narušuje průběh voleb. Za druhé, že nic lepšího než vylhaný a protiprávně uveřejněný pseudoskandál na nás nedokázali mikulovští mocnáři vytáhnout, jsme tedy absolutně čistí. A za třetí, oni se nás opravdu bojí. Poslední signál je pak určen vám voličům: přijďte k volbám a nedejte svůj hlas všem těm Koštialům a Marcinčákům! Vykšeftovaných pozemků, službiček pro vyvolené a křiváren už bylo dost. Na mnoha kandidátkách přece najdete spoustu slušných lidí a hned několik schopných kandidátů na nového starostu.

PhDr. Ilona Žišková Vágnerová