Reakce na příspěvek ve Zpravodaji č. 16 ze dne 17. 9. 2014

V minulém čísle ve vyjádření paní Žiškové Vágnerové bylo zmíněno mé příjmení. Když jsem přemýšlel, zda vůbec reagovat na ta smyšlená osočení, uvědomil jsem si, že reagovat na zlou slinu je téměř nemožné.

Přitom jsem si uvědomil, jak je ten náš mateřský jazyk krásný, jakou rozmanitostí oplývá a jaká v něm najdeme trefná přísloví. První mne při zamyšlení se nad zveřejněným vyjádřením napadlo přísloví o potrefené huse, ale vzápětí jsem si uvědomil, že si to ubohé a námi všemi oblíbené zvíře takové přirovnání vůbec nezaslouží. Dále jsem v souvislosti se lživými a nepodloženými nařčeními opět ocenil rozmanitost našeho jazyka a vybavilo se mi „Zloděj křičí, chyťte zloděje". A když jsem se zamyslel nad posledními rušnými předvolebními dny, opět se mi vybavilo krásné české přísloví, vždyť „Prázdný tlustý sud nejvíc duní".

V jednom však s pisatelkou souhlasím. Na kandidátkách najdeme spoustu slušných lidí a je na vás, na voličích, abyste oddělili zrno od plev, vidíte i tady jsem si pomohl hezkým úslovím a vybrali si v nastávajících volbách z kandidátů ty, za nimiž je vidět smysluplná práce pro naše město a ne mlácení prázdné slámy.

Rostislav Koštial