Městská tržnice

Před rokem, 4. září jsem radním a Zastupitelstvu města Mikulov zaslal výzvu, která odstartovala téma možného zřízení Městské tržnice v budově bývalé hasičské zbrojnice na ulici Svobody.

Zmiňoval jsem v ní, že doposud jsem se zúčastnil třikrát jednání Rady města, a to vždy za účelem realizace mých vizí, prospěšných pro rozvoj města Mikulov.
Poprvé v r. 1990, kdy jsem žádal o podporu v umístění nového podnikatelského projektu - výstavbu mrazírenského provozu. V současnosti máme dva závody, jeden na zpracování drůbežího masa a druhý na zpracování mořských ryb.
Podruhé v r. 2000, kdy jsem žádal o podporu ve vytvoření tradice každoročních jazzových oslav na počest významného rodáka, jazzmana Karla Krautgartnera. Tradice jazzových večerů s plným obsazením zámeckého sálu je již pravidelností.
Potřetí 6. srpna 2013 jsem seznámil radní města s návrhem, zřídit krytou Městskou tržnici v budově bývalé hasičské zbrojnice na ulici Svobody.
Podle mých původních představ by přestavba započala ihned po definitivním schválení orgány města Mikulov do 31. 12. 2013. Přednostně pořád doporučuji, aby Městská tržnice zůstala po rekonstrukci majetkem města. Návazně na to spol. FRIGOPRIMA měla a má eminentní zájem převzít dlouhodobé provozování tržnice na úrovni západního stylu, tj. nechat realizovat prodej ve stabilních prodejních stáncích a na pultech, přednostně domácím a hlavně regionálním výrobcům a pěstitelům v oblasti potravin a zemědělským produktů, včetně zahrádkářských produktů. Jen v případě nezájmu města o vlastnictví, spol Frigoprima začne usilovat o odkoupení budovy s následnou realizací tržnice.

Všem zastupitelům, kteří podpořili do této doby myšlenku zřídit tržnici, jsem na zastupitelstvu dne 9. 9. 2014 poděkoval. Současně jsem se nabídl všem politickým stranám , před konáním komunálních voleb a místního referenda, osobně se zúčastnit na jejich předvolebních akcích a vysvětlit důvody zřízení tržnice.

K dnešnímu dni není nic definitivního. Z právního hlediska může po volbách nové vedení radnice a Zastupitelstvo města, svou dřívější podporu revokovat.

Proto jsem přesvědčen, že jedině diskuze s obyvateli města a výsledek referenda definitivně uzavře budoucnost realizace, nebo zamítnutí této myšlenky.

Definitivní rozhodnutí, že tržnici v objektu chceme, můžeme učinit jen hlasováním v místním referendu!

Ladislav Kolmačka, FRIGOPRIMA, spol., s r. o., MIKULOV