Nanebevzetí v Mikulově

Kdo znáte Mikulov, nestačíte se divit: z Prvního palouku pod Svatým kopečkem, původně Tanzbergem, se stala Zahrada Getsemanská, z bývalého lomu na vápenec – Hora Olivetská; ještě je otázka, zda staleté stromy z původního městského arku skončily skutečně v nebi?

Ing. arch. Helena Nováková