Z redakční pošty

Do redakce Zpravodaje města Mikulov přišla 13. 12. 2014 reakce na článek uveřejněný 10. 12. 2014 Obyvatelé Mikulova jsou v Jihomoravském kraji nejlepší v třídění odpadů.

Jak to, že ocenění za třídění odpadu nepřevzal ten, který je autorem plánu, strategie a cílené propagace vedoucí k úspěšné realizaci, ten, který vychoval a přesvědčil občany města k třídění odpadu – Ing. Hlavenka?

Paní místostarostka mohla koneckonců dělat jeho čestný doprovod. Rozhodně celá věc není fér!

A stejně nesprávné bylo to, že v příspěvku redakce o úspěchu sběru pisatelka neuznala za vhodné se o zásluze Ing. Hlavenky a dalších, kteří se o propagaci třídění zasloužili – třeba Mgr. Řezáčové – ani slůvkem zmínit.

Ranzenhoferová, Mikulov

Reakce redakce

Soutěž „My třídíme nejlépe", kterou pořádá společnost EKO-KOM ve spolupráci s Jihomoravským krajem, hodnotí přístup občanů a ocenění předává zástupcům měst. „Byla bych moc ráda, kdyby se mnou pan Hlavenka na předávání jel, bohužel však byl v ten čas mimo republiku," vysvětlila k celé záležitosti místostarostka města Marie Leskovjanová s tím, že toto ocenění je především oceněním občanů, kteří vzorně třídí.

js