Slovo důchodce k třídění odpadu

Jistě budu hovořit za většinu z nás občanů, když řeknu, že nemůžeme být spokojeni s odečty za platbu při třídění odpadu z domácností. Vím, že je nutností odpady třídit, ale taky vím, že když řeknou funkcionáři města a STKO, že bude prováděn finanční odečet za vytříděný odpad, mělo by se slovo dodržet.

V mém případě tomu tak nebylo. Úroveň třídění byla vyhodnocena jako 69% a objem v litrech 4 200, což STKO ocenila částkou 7,50 Kč, která je místo motivace – demotivační. Příklad: za 1 kg papíru se vyplácí částka 1,50 Kč. Odevzdali jsme v papíru 300 kg. Jenom za papír bych obdržel 450 Kč. K těmto kupeckým počtům ani nepotřebujeme znát vysokoškolskou matematiku.

Pravidelně v měsíci lednu platíme za svoz odpadu z domácnosti. Trvalé bydliště s manželkou máme nahlášeno u MěÚ Mikulov od roku 1980. STKO však neví, kolik lidí v naší domácnosti je. Přitom na MěÚ toto znají a podle finanční částky se i toto dá vypočítat, stačí znát základy sčítání, odčítání, dělení či násobení. To by se však museli úředníci MěÚ Mikulov a STKO dohodnout na počtu osob. Zřejmě však nejsou za toto placeni, a proto STKO požaduje po nás, abychom se přihlásili i u této organizace. Když se nepřihlásíme, je to náš problém. Jaké výmluvy, takové výmluvy a je smutné, když volená úřednice papouškuje to, co ředitel STKO.

Chtěl bych říci, že jinak se žije z důchodu bez možnosti odměn a s jeho zvyšováním o 20 Kč či 200 Kč a jinak se žije úředníkovi se stálým slušným příjmem zvyšovaným o podstatně vyšší částky i vyšší odměny. Proto bych doporučoval, aby důchodcům, kteří si již za svůj život podíleli na vytvořených hodnotách pro nás všechny, finanční úlevu za odpady, jak tomu bylo dosud. Jistě se to městu vrátí ve formě vytříděného odpadu jako dosud. Jinak hrozí, že občané přestanou odpad třídit.

Pavel Hába

Vyjádření místostarostky města

Dovolím si reagovat na dopis pana Háby. Je mi líto, že pan Hába se o slevu za vytříděný odpad začal zajímat až ve chvíli, kdy mu domů přišla složenka. Protože jsem měla možnost s ním několikrát mluvit osobně, vím, že do systému ISNO přihlásil pouze sebe. Tedy jen jednu osobu. Ne všechny osoby, které se podílely na naplnění přihlášených nádob. Potom byl logicky jeho odpad posouzen systémem, jako by ho vyprodukoval sám! Také jeho kritiku toho, že ho nepřihlásil pracovník úřadu, nemohu přijmout. Účast v systému je dobrovolná a každý občan se sám rozhoduje, zda se stane jeho účastníkem. Nemohu tedy reagovat jinak než znovu připomenout, že občanů, kteří si vytřídili velkou slevu, je mnoho, a proto můžu s jistotou říct, že systém funguje dobře. Jen znovu doporučuji všem, ověřte si telefonicky nebo osobně u společnosti STKO, že třídíte správně!

Současně jsem přesvědčená o tom, že spoluobčanů, pro které je zklamání z vytříděné slevy demotivační, je velmi málo. Věřím, že nejdůležitější je, že tříděním odpadu chrání životní prostředí nejen sobě, ale hlavně svým dětem.

Marie Leskovjanová