Dvě dětská centra – každé s jiným účelem a právním statusem! Mrňouskové jsou náhradou jeslí a MŠ, TyWogo je volnočasová aktivita.

Dvě dětská centra – každé s jiným účelem a právním statusem! Mrňouskové jsou náhradou jeslí a MŠ, TyWogo je volnočasová aktivita.

Tímto vyjádřením ještě jednou uvádíme na pravou míru, že Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z.s. vznikli z iniciativy dvou maminek jako reakce na nedostatečnou kapacitu MŠ v Mikulově s možností péče i děti od dvou let. Z tohoto důvodu vznikl v září 2014 spolek, který má právo žádat o dotace, granty, sponzorské dary. „Školkovné" pokrývá jen část nákladů na provoz!
Činnost jsme zahájily v říjnu loňského roku. TyWogo v Mikulově funguje až od listopadu! Na schůzce v lednu 2015, kde jsme byly my (D. Baránková a M. Němcová), paní A.Blanářová a zástupci města, se potvrdilo, že nabízíme stejnou službu – a to narozeninové oslavy. Ty jsme po této schůzce z naší nabídky stáhly.

Zaráží nás, že my veškeré své činnosti prezentovaly v záměru městu Mikulov dříve, než jsme vůbec začaly fungovat. Naší hlavní činností je hlídání dětí. V záměru jsme uvedly, jak chceme centrum financovat, jaké chceme nabízet ceny pro rodiče. Vše bylo zkalkulováno námi a schváleno zastupiteli až poté, co nám město Mikulov nabídlo konkrétní budovu k pronájmu.

Stále opakujeme, že si nepřejeme být s projektem TyWogo spojované. Máme stejnou adresu, ale tím vše končí. My jsme registrovaný spolek, jehož žádosti prošly jak radou města, tak zastupitelstvem. Lidé, kteří k nám přichází, konkrétně ví, s čím pomohlo město a co zajistily samy pouze dvě maminky s malými dětmi. Proto prosíme, nespojujte nás s TyWogem, o takovou popularitu nestojíme.

Za Mrňousky děkujeme.

Darina Baránková a Markéta Němcová

mrnouskove logo-001