Otevřený dopis starostovi města

Vážený pane starosto,

dne 6. 5. 2015 jsme se zúčastnili jako veřejnost zasedání zastupitelstva města Mikulov. Po dobu zasedání jsme byli svědky zmatečného a netransparentního hlasování našich zastupitelů, kteří mnohdy stejně jako my ani netušili, pro jaký bod a proč v tu chvíli hlasují.

Není to naše domněnka, z našich zdrojů máme informace, že zastupitelé sice dostávají materiály cca týden předem, ale ty s nejnutnějšími tématy až těsně před zahájením zasedání, na které nemají možnost se připravit či se o daných tématech více informovat. V jednacím řádu města Mikulov je v čl. 3, bodě 5 psáno, že ve výjimečných případech z časové tísně a naléhavosti může být nejpozději před zasedáním předložen další návrh, nicméně, samotní zastupitelé se ohrazují, že se tak stalo pravidlem a předkládají se tímto způsobem velmi důležitá, nikoliv naléhavá témata.

Jakožto voličům našich zastupitelů nám přijde velmi nedůvěryhodné z postu, který zastávají, aby mohli hlasovat o něčem, co nemají v podstatě v krátkém časovém úseku šanci prostudovat. Nám osobně se jednání zdálo velmi chaotické, zastupitelé listovali v pozdě dodaných dokumentech, velice často docházelo k výpadkům hlasovacího zařízení. Nejpalčivější na této věci je, že není možnost doložit, kdo ze zastupitelů jak a pro co hlasoval, což jako voliči – občané – považujeme za velmi důležité, pro kontrolu toho, jak naši zastupitelé hlasují o záležitostech našeho města. Poté dochází zbytečně mezi námi občany k diskuzím a napadání zastupitelů za odhlasování některých sporných témat, která nás zajímají a trápí. Rádi bychom jako naši spoluobčané např. v Břeclavi a jiných obcích měli podobné hlasovací zařízení zaznamenávající jak, kdo a pro co ze zastupitelů hlasoval. Bude to transparentní a přehledné pro všechny strany. Zřejmě i Vy budete rád, když se zpětně budete moci podívat, kdo historicky pro co hlasoval.

Jako správný „lídr" byste se měl o tuto možnost zajímat. Na trhu se nabízí několik variant hlasovacích zařízení, které by splňovaly potřeby, např. i s možností online přehledu hlasování na internetu.

S pozdravem Silvie Pelant Janatová a Radim Jan Zet