Projekt galerie budí emoce - reakce

Příspěvek z redakční pošty k problematice nově budované galerie

  • Nevím o žádném relevantním důvodu, který opravňuje Jitku Plesz zaujímat stanovisko k architektuře města a k architektuře vůbec. Jedinou výjimkou je pochopitelně možnost vyjádření se v rámci elementárních svobod.
  • V Mikulově nepříliš dobře opravila jeden malý dům, to je zřejmé. I já bych mohl, a to naprosto konkrétně, hovořit o „nesplnění estetických hodnot, necelistvosti, plastičnosti a souhře tvarů“.
  • Dále pak nevím o žádném výtvarném počinu, který by ji etabloval alespoň nepatrně do role fundovaného kritika. Značné pochybnosti, hraničící s jistotou, mám taktéž o významu její pedagogické činnosti.
  • Nic z toho by mi nikterak zvlášť nevadilo (snažím se nelibým věcem vyhýbat), nebýt její „akce“, která v rámci mých osobních kritérií přesáhla hranici slušnosti a jako taková je nestoudná.
  • Velmi nešťastné je zaštiťovat své názory jakoukoliv peticí. Výsledkem je vždy nekompetentní plebiscit a podpis lze získat třeba za panáka, jak víme, kdekoliv. Pak snadno může dojít k velmi nebezpečnému jevu, a tím je zmanipulovaný řev davu, před spatřením intelektuálního, tvůrčího a velkorysého počinu. V Čechách příznačné. Stačí připomenout nedávný smutný konec Kaplického knihovny, politickou rovinu raději ani nepřipomínám.
  • Projekt arch. Štěpána Děngeho je více než dobrý. Splňuje nejen parametry novostavby v historické části města, ale zároveň je velmi moderní, a to v nejlepším významu tohoto slova. Nejde totiž cestou v Mikulově tradičních historizujících paskvilů, zmetků. Tady bych mohl pokračovat, nemám ovšem chuť nikoho zasvěcovat do „tajů“ architektury.
  • Mou jedinou starostí je, aby investor nepověřil stavbou místní firmy. Jsou totiž v nejlepším případě průměrné. Za příklad dobře poslouží stavba v místním „Koloseu“. Zdařilý projekt, který totálně pohořel na neumětelství místních firem. Čest a sláva jediné výjimce. Tvůrce pak musí případnou fotografii pro své portfolio exponovat z vrcholu Turoldu. Detail totiž nepořídí.
  • Diskutovaný projekt dopadne skvěle pouze tehdy, když na něm budou pracovat ti nejlepší. V opačném případě by to byl marný pokus o veliký čin a promarněná šance. Již tak tragická ubohost okolí by ještě akcentovala.
  • V tom prvním případě, a ten toužebně očekávám, to bude dobrý začátek na cestě k přetvoření „Náměstí trapnosti“ v zajímavé místo. Zároveň pak precedens pro jakoukoliv jinou stavební činnost v budoucnosti.
  • Zatím se vše vyvíjí skvěle. Movitý a odhodlaný investor, schopný architekt a v tuto chvíli odpudivé hýkání nekompetentních kritiků. Dokonalý začátek stavby domu v malém městě v pohraničí. Snad to nikoho neodradí. Je ale běžné, že psi štěkají a karavana táhne dál.

Radovan Král

Původní článek zde.