PROBLÉM?

Stručná reakce na článek /rozhovor/ Představujeme zastupitele města – Vojtěch Příbramský ve Zpravodaji města Mikulov č. 8, 2015

Pane Příbramský, vážené zastupitelstvo, radní, pane starosto,

Anglie, Brazílie, Čína, Jihoafrická republika a mnozí jiní mají své sbírky umění a stále je (dle jejich aktuálního bohatství) rozšiřují. Mikulovští občané se za pomoci Regionálního muzea v Mikulově, občanského sdružení „d"*, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR každý rok (22 let) snaží o totéž, ale hlavně o to, jít po stopách předků a posouvat, co zde bylo započato a co je tohoto města hodno. „Město umění a vína". Já osobně umím víno snad jen pít, tak se jako občan snažím dělat alespoň do toho umění a pomáhat nezištně městu, které miluji, co to jde a co zmůžu a samozřejmě nejen já. Mikulov má za minimální (své) prostředky jednu z nejlepších sbírek současného porevolučního umění (a mysleme si o něm, co libo, i když je kvalita této sbírky popsána a zhodnocena několika odborníky). Stále to vypadá, že se bude a může rozšiřovat, a co je důležité, že existuje trvalý zájem špičkových umělců nám nadále víceméně odevzdávat svou práci, vracet se k nám zpět, pobývat zde a přivážet k nám další přátele a jinak zajímavé lidi. Pane Příbramský a vážení zastupitelé, MVS je to nejinteligentnější a zároveň asi nejužitečnější, co městský úřad Mikulov dělá–vlastní, a to jak z hlediska kulturního, výchovného, turistického, tak i finančního. A Vy z toho uděláte „Problém" namísto „Chlouby", a to jen proto, že toho umění máme nastřádáno toliko? Náš stát (NG) toho má taky mnoho, že např. nemůže vše dohromady nikdy ukázat, ale Ministerstvo kultury ČR neříká Národní galerii, že má problém kam s tím a že by se měly po dohodě s umělci pořizovat menší obrazy či sošky. To je jako by měl vinař hodně dobrého vína v lahvích na zrání a aktuálně jej neměl kam uskladnit. Určitě by to nepovažoval za problém a nešel by vyklučit půlku vinohradu. A když už použijeme slovo problém, tak správně, prosím. Problém jsme tady „My" a ne to umění a jeho množství, neb se my neumíme ani o nabytý majetek postarat. Tady bych radil lehce napnout síly, pánové a dámy, vždyť jde nyní jen o pár místností a pár slušných regálů a polic. Nedělejme, prosím, z toho atomovou elektrárnu.

Co se týká výstavních prostor pro sbírku (jakási Hlavní galerie města Mikulov – HGMM), k tomu jsou jiné otázky i odpovědi na další i delší diskusi, kterou rád povedu i v příštích číslech mikulovského Zpravodaje.

Pozn.: Nezapomeňme, vážení, že jsme si před dvaceti třemi lety řekli, že toto sympozium děláme s vyhlídkou pro další generaci či generace. Tak je prosím nechme a ony si s nabytým a námi, doufám, dobře opečovávaným majetkem určitě poradí. A nebudou zajisté, až otevřou naše depozitáře, tomu, co uvidí, říkat problém, ale spíše: díky Bohu. Pokud by totéž dělaly generace před námi, mohli jsme zde mít už ve sbírce Slavíčka, Fillu, Kupku, Čapka, Toyen, Muchu, ...a věřte milí občané, že i v jejich době tomu umění taky říkala většina lidí: „hrůza, děs, fuj, ...tož to naša holka umí pěknější".

S úctou k Vaší práci Libor Lípa, garant MVS, člen o. s. „d"

* o. s. „d" – Občanské sdružení MVS „dílna"