Výzva k diskuzi o dopravní situaci v Mikulově

Otevřený dopis a výzva k diskuzi

Vážená redakce, předkládám k diskuzi článek o problematice usměrňování rychlosti projíždějících motorových vozidel přes Mikulov a to nejen pro vedení Města, a kompetentním orgánům MÚ, ale i veřejnosti.

Předkládám pro širokou diskuzi dva články, ze kterých lze posoudit, zda aktivita Městské Policie Mikulov je v souladu nejen se zákony /o čemž nepochybuji/, ale i zda je pro Město Mikulov tato aktivita přínosná, či naopak odpudivá pro další zvýšení návštěvnosti Mikulova a okolí.

Jsem řidič osobního vozidla, který s autem najezdí po městech českých i evropských  měsíčně cca 5 – 6 tisíc km /ročně 60 – 70 tisíc km/, takže mohu posuzovat služební příkladnost a aktivitu kontrol, hlavně na dodržování pravidel silničního provozu při průjezdu městy. A pokud myslím aktivitu naší Městské Policie, tak především účelnost kontroly rychlosti při průjezdu Mikulovem po silnici E 52 od benzinky Schell po Mexickou restauraci, což je celkově po rovné a přehledné cestě, víceméně bez zástavby, se dvěma chráněnými přechody.

Předpokládám, že instalace retardéru, nebo alespoň laciného radarového displeje s dobře viditelnými číslicemi ve dne i v noci / nehovořím o dražší verzi dvou kruhových objezdů / by vedení města Mikulov pro „ zviditelnění „ Mikulova udělalo podstatně více / účel světí prostředky /, než stanovenými pravidelnými, či namátkovými kontrolami Městské Policie s udělováním pokut. V minulosti a to před několika roky,  smutně proslavovala Mikulov jedna státní instituce a to tak, že to vedlo ke změně adresy několika podnikatelských subjektů a odchodů z Mikulova. V současnosti se o tuto prioritu v celostátním měřítku uchází aktivita Městské Policie. Dokládám z názorů mých obchodních přátel, nejen z ČR, Rakouska, ale i z Polska, kteří uvádějí, že raději již při cestě z domova k moři jezdí přes Bratislavu, nebo Znojmo, než aby postupovali riziko pokut za překročení 50 km rychlosti při průjezdu Mikulova, což je jejich zlomek celkové cesty a nestojí jim hlavně o zkažení nálady při cestě na dovolenou.

A nyní jako důkazy ze dvou celostátně zveřejněných článků :

1, Brněnský deník z 24.7.2010 / citace z internetu 11,51 hod / s nadpisem „ Největší sběratelé bodů : řidiči z jižní Moravy. A nyní již cituji z tohoto článku :

Nejčastější hříšníci jsou z Brna, Znojma a Břeclavi… V letošním červnu dostalo trestné body 6.351 jihomoravských řidičů… Porušují předpisy hlavně v Mikulově na Břeclavsku. Má otázka zní, proč jsme v Mikulově na špici celé republiky ?

2, www.novinky.cz / Právo, Josef Koukal ze dne 10.2.2010 s nadpisem  „ Průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu : malé překročení rychlosti není vždy přestupek „ A nyní již cituji z tohoto obšírného článku : Řidič, který jen o pár kilometrů v hodině překročil nejvyšší povolenou rychlost, nemusí ještě nutně spáchat přestupek, platit pokutu a přicházet o dva body…. Názor, který odborníci razí už po léta, posvětil nedávno Nejvyšší správní soud, který v rozsudku uvedl : Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestním činem, i když jinak vykazuje znaky trestního činu…“ Určitě to vnímám jako průlom, řekl Právu dopravní expert Stanislav Huml „ Právě proto, že se tu otevírají vrátka pro normální rozum.“…Pokud tedy k překročení rychlosti nedošlo například v blízkosti školy, přechodu pro chodce, nebo v městské aglomeraci, ale v případě na rovném a přehledném úseku, o přestupek se nejedná… V Praze by se taková situace nikdy stát nemohla, ujistil Právo náměstek ředitele metropolitních strážníků Ludvík Klema... protože na padesátce tak městská policie a úředníci popotahují řidiče teprve při rychlosti 63 km/hod / tři kilometry představují možnou odchylku měřícího přístroje/…ředitel dopravní Policie Tržil: Při nastavování hodnot na měřiči musí policista přihlížet k dopravně-bezpečnostní situaci v daném místě…

Závěrem: Nejsem dopravním expertem a ani se jej nechci stát. Jsem jen řidičem a tudíž pravidelným účastníkem silničního provozu. Jsem hlavně obyvatelem a patriotem Mikulova a budu vždy činit vše pro to, abych všechny turisty a potencionální návštěvníky Mikulova získával a ne je odrazoval od návštěvy našeho krásného Mikulova. Jsem pak přesvědčen, že v jiných městech tuto uvedenou problematiku neřeší tak represivně, ale hledají citlivě jiné způsoby řešení / jinak by byli na prvním místě v ČR místo nás /.

Přál bych si, aby můj článek vyvolal podobnou reakci. Omlouvám se všem předem, pokud se jich tento článek osobně dotkl, naopak přeji těm kompetentním, kteří budou ve prospěch očištění jména Mikulov, problematiku řešit. Děkuji za jakékoliv názory na tento článek.

S pozdravem
Ing. Kolmačka Ladislav, Frigoprima Mikulov