Otevřený dopis vedení města Mikulova

Vážené vedení města,

dne 17. června 2015 upozornil pan starosta širokou veřejnost prostřednictvím Zpravodaje na dlouhotrvající sucha, která město a ZEJMÉNA zeleň sužují. Přesná citace pana starosty: „Jsme si toho vědomi, sucho nás trápí, ale bojujeme s ním." A já se tedy ptám jak, jak jinak město bojuje s horky, která náš kraj téměř celý měsíc sužují, a tím ničí nedávno revitalizovanou zeleň? Na závěr článku byla i zmínka o tom, že tato zeleň byla prozatím zalita 150 tis. litry vody.

Ano, potkávám člověka, který coby zaměstnanec Tedosu, stromy zalévá, ale takové množství je, jako by strom pomočil pes nebo kdokoliv z nás. Stromy by se musely zalévat denně, a to všechny, všech sedm set (jak bylo uvedeno). Pokud by se opravdu zalévaly tak poctivě, jak se píše, určitě by stromy, které jsou např. u bývalého Atria nebo v parku u hřbitova či podél komunikace vedoucí do Cihelny, neskončily tak, jak skončily. Proto se táži, kolikrát se již zalévalo a v jakých časových intervalech? Říkám si, že kdyby se nepostupovalo tak razantně a revitalizovalo se postupně, nemuseli bychom tuto situaci nyní řešit, a sám Tedos by stíhal zalévání pokrýt.

Uvědomuji si, že to technicky nelze denně zvládnout, ale zde se opět ptám radních, jakou jinou variantu ještě vyzkoušeli?

Náš občan, pan Ing. Michal Solařík, na sociální síti vyzval občany, aby každý, kdo má před domem zasazený strom, vzal kbelík a šel strom zalít. A tak vyzývám občany i já, zkusme opravdu všichni, kdo máme poblíž nově zasazený strom, denně jej zalévat, alespoň po dobu, než vydatněji nezaprší. Mám mnoho zpráv o zalévání zeleně od různých občanů našeho města a jsem vděčná, že nejsou líní a dělají něco jak pro sebe, tak i pro okolí.

Také přicházím s návrhem pro město. Všude v okolních vesnicích je spousta dobrovolných hasičů, kteří by určitě rádi vypomohli, stačí se jen zeptat a trochu jít tomuto řešení naproti. Určitě to nebude zadarmo, ale když už naše město zainvestovalo peníze do revitalizace zeleně, mělo by být v jeho zájmu, aby s tímto byly spojené co nejmenší ztráty.

Sama paní místostarostka dne 26. 11. 2014 uvedla ve Zpravodaji: „Je lepší starat se o zdravý strom než o nemocný." Jenže já se obávám, že se za chvíli nebudeme mít vlastně o co starat. Prognóza paní projektantky, že zdravý strom bude za pět až deset let ve špatném stavu, se mi jeví, jako když se řekne, že za týden bude asi konečně pršet. Proč jsme tedy nejdřív nevysadili nové stromy, nepočkali, jak se ujmou, a teprve poté káceli? Nejsem sice odborník, ale určitě poznám, zdali strom prospívá či nikoliv. A proč vlastně nám dělala tuto službu nějaká vzdálená firma z Ostravy, když máme ve vzdálenosti 12 km odborníky přímo z Mendelovy univerzity, nebo i další? A co následná péče?

Na závěr poslední, sedmý dotaz. Kolik vlastně celý projekt revitalizace zeleně stál? Víme jen, že město zainvestovalo 2,8 mil. Kč, kolik tedy činí rozdíl, který byl doplacen z dotací? Jakmile nám občanům bylo nabídnuto nahlédnout do projektu, hned jsem tak učinila, ale nikde jsem nenarazila na finanční rozpočet.

Silvie Pelant Janatová