Odpověď místostarostky města na otevřený dopis - téma zeleň

Vážená paní Pelant Janatová,

se zájmem jsem si přečetla vaše připomínky k péči o nově vysazenou zeleň v našem městě. Je velmi kritická, ale bohužel, ji můžu brát pouze jako názor nepoučeného laika.

Hned na úvod Vám sděluji, že budu redakční radě navrhovat její zveřejnění jen v internetovém zpravodaji a nikoli v tištěném. O zeleni se psalo mnohokrát a není žádný důvod to pořád opakovat.

Abych ušetřila Váš čas s pročítáním více článků o tomto problému v dřívějších číslech Zpravodaje, zde je odpověď na Vaše otázky:

1. Zalévá se přesně podle metodiky odborníků a podle počasí. Tedy v tuto chvíli nepřetržitě. Záznam vede společnost TEDOS, s. r. o. Kontrola probíhá jak od pana Ing. Hluchého, pana starosty tak i já množství kontroluji.

2. Vzhledem k tomu, že město získalo dotaci, postupovalo podle jejích podmínek. Vysazené stromy jsou jen částí nutného množství omlazení stromů ve městě. Množství by jistě nebylo problematické při normálních klimatických podmínkách. Doufám, že nechcete někoho vinit z toho, že nastalo extrémní sucho!

3. Pan Ing. Solařík nevyzývá občany sám. Jsem ráda, že jsme dospěli ke stejnému nezávisle na sobě. A musím poděkovat těm občanům, kteří zalévali i bez výzvy. A není jich málo!

4. Využití dobrovolných hasičů z okolních vesnic nepokládám za šťastné.

5. Autorkou projektu je paní Ing. Jana Janíková z Brna.

6. Firma pana Vykruta vyhrála výběrové řízení.

7. Jak již bylo mnohokrát zveřejněno, realizace projektu stála 2 612 825,60 Kč s DPH. Dotace činila 2 137 493,60 Kč s DPH. Zbytek je náklad města. Pokud jste rozpočet nenašla, stačilo o něj požádat.

Na řešení situace vzniklé extrémním suchem spolupracuji intenzivně hned s několika odborníky. A i když se stromy zdají suché, byla jsem ujištěna, že zálivka může udržet při životě i strom, jehož listí zcela uschlo a opadalo. Škody bude možné sečíst až příští jaro.

Marie Leskovjanová, místostarostka města Mikulova