Co hýbe Mikulovem – ohňostroje - otevřený dopis starostovi města a jeho odpoveď

Dobrý den pane starosto,

v posledních dnech na sociální síti koluje mnoho diskusí ohledně častých ohňostrojů v našem městě.

Lidé se pohoršují nad ohňostroji, které jsou po sobě více dnů. Byla i vyhlášena anketa, která dopadla tak, že by si občané přáli (hlasovala většina), aby město Mikulov nějakým způsobem omezilo, zakázalo nebo řešilo tento problém.
Mně osobně ohňostroje nevadí, dokonce je mám ráda. Nemáme žádného psa a bydlíme na konci Mikulova schovaní za Sv. kopečkem, takže nám hluk nebudí dítě ani jakkoliv nevadí. Ale nenechává mne toto téma klidnou. Umím se vžít do situace druhých, co zrovna v tu chvíli prožívají.

V Břeclavském deníku jste se již k tomuto tématu vyjádřil. Já sama vím, že ohňostroje nejsou spouštěny v období nočního klidu, to je v pořádku, pamatuji si i jiné doby. Mám na Vás takovou jednu osobní otázku, snad se neurazíte? Pane starosto, kdybyste žil přímo v centru Mikulova a kdybyste měl zvířátka a malé děti, nebo vstával brzy do práce např. jako jeden muž, který psal, ve 2 hodiny ráno, také by Vám tento hluk x dnů po sobě nevadil? Nepřeháníme to s tou péčí o turisty? Vždyť jsme to přeci my občané, na kterých by Vám mělo zejména záležet.

Zeptám se Vás ještě.

Jak je to prosím s ohňostroji? Máme toto téma ošetřené ve vyhlášce? Musí se tyto atrakce hlásit – jak dlouho před událostí? Pokud není akce ohlášena, máme právo pokutovat tyto aktéry, kteří si bez ohlášení např. na dvoře uspořádají narozeninový ohňostroj? ¨

Nedalo by se najít společné řešení? Např. dát vědět občanům formou oficiálních facebookových stránek nebo webových stránek? Aby na tyto akce byli občané připraveni? Nebo zkusit omezit tolik dnů po sobě tyto slávy?

Možná by nebylo od věci se trochu tomuto tématu v našem místním tisku pověnovat.

Věřím, že určitě najdete nějaké příjemné řešení a uspokojíte tak nespokojenost občanů našeho města.

Ať Vám zdraví slouží.

S pozdravem Silvie Pelant Janatová

 

Odpověď starosty města Rostislava Koštiala na příspěvek v rubrice Z redakční pošty

Dobrý den paní Pelant Janatová, děkuji za Váš dopis a pokusím se na něj zareagovat.

Nejprve něco k legislativě.

Od září 2015 je účinný zákon o pyrotechnice č. 206/2015, který nově upravuje tyto věci. Město ohňostroj nepovoluje, ale osoba, která má ohňostroj odpálit, musí dva dny předem písemně toto ohlásit městu a příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje. K ohlášení přikládá souhlas vlastníka pozemku, na kterém se bude ohňostroj odpalovat. Ohňostroj může odpalovat jen hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí (tu získá u Českého báňského úřadu).

Podle § 32 odst. 1 zákona o pyrotechnice se za ohňostroj nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti deset kilogramů čistého obsahu výbušných látek – takže takové odpalování se nemusí ani ohlašovat. Pokud jsou to běžně dostupná balení, která se dají koupit v obchodech s pyrotechnikou či v obchodních domech, tak patrně nejde o ohňostroj ve výše uvedeném smyslu. Kontrolu dodržování zákona o pyrotechnice přísluší provádět Českému báňskému úřadu.

Konkrétně k sérii ohňostrojů v posledních dnech.

Tyto byly odpalovány z jednoho mikulovského hotelu. S ohledem na výše uvedené nebyl patrně porušen zákon ani obecně závazná vyhláška města o nočním klidu. Bylo však s vedením hotelu jednáno a paní manažerka byla upozorněna na negativní ohlasy našich občanů. Dále musím v této souvislosti uvést, že se nejedná pouze o péči o turisty, jak ve svém dopise uvádíte, ale že právě mnozí naši občané si rádi zpestří svou soukromou oslavu svým ohňostrojem, a pokud dodrží výše uvedené normy, lze je stěží omezovat.

Jak jistě víte, jsem velmi tolerantní člověk a toleruji hodně věcí. Například mám téměř pod okny vinice našich vinařů a po dobu zrání hroznů, zhruba tři měsíce, mi tam nepřetržitě bouchají plašiče špačků s mnohem větším razancí, než jsou salvy ojedinělých ohňostrojů. A toto také do dvaadvacáté hodiny tolerujeme. Nebo si pod mými okny firma nainstalovala agregáty chlazení své provozovny, což v noci v létě způsobuje nemalý hluk.

Tímto Vám odpovídám na další část osobní otázky, ano vadí, ale toleruji, protože kdybychom postupovali cestou zákazů a vyhlášek, tak bychom nikdy neuspokojili všechny občany. Někomu štěká v noci pes, jinému kokrhá kohout, třetí má za souseda kutila nebo zahrádkáře a oni kutí do večera, sekají trávu, prořezávají stromy nebo jinak zahradničí, jiný si třeba jen z radosti zpívá a takto bychom postupně mohli vyhláškami omezit mnohé naše činnosti.

Přes to všechno jsem přesvědčen, že ohňostrojů je v našem městě přespříliš a vyzývám tímto občany a zejména provozovatele hostinských a hotelových zařízení, aby byli ohleduplní vůči ostatním občanům.

Rostislav Koštial