Téma zeleně - otevřený dopis Jiřího Pelanta

Dobrý den,

nejsem ten typ člověka, který se zapojuje do všech veřejných diskuzí nebo témat, částečně jsem spíš pozorovatel nebo možná mi to spíš déle trvá, než mě nějaké téma dokáže plně rozladit nebo rozčílit. Bohužel momentálně se toto stalo u údržby místní zeleně. Určitě nemusím připomínat, že místní zeleň je pod patronátem firmy TEDOS.

Tuto problematiku bych rozdělil do několika částí.

Zaprvé, kdo vůbec tuto skupinu ve firmě Tedos vede, kdo za ni zodpovídá a kdo je zodpovědný za výsledky činnosti skupiny provádějící údržbu zeleně. Možná bychom se mohli učit od okolních obcí, stačí popojet do Lednice (nyní nemluvím o parku) nebo do obce Pasohlávky.

Za druhé by mě zajímalo, jakým způsobem vůbec probíhá plán této údržby, kdo stanovuje priority a to, kdy se co bude dělat. Poslední dny či možná už týdny jsou takovou poslední kapkou, protože když už pominu neupravené travnaté plochy kolem dokola, tak si rozhodně myslím, že prioritou číslo jedna by měla být dětská hřiště! A tomu tak určitě není a posledním příkladem může být právě uskutečněný den dětí na amfiteátru, kde to mělo určitě hodně daleko do upravených zelených ploch, nebo dětské hřiště na ul. Bardějovská.

Za třetí by mě zajímalo, proč se na údržbu zeleně nenajme ještě další firma. Je zcela zřejmé, že stávající interní skupina firmy Tedos to není schopna zvládnout, takže by dle mého měl následovat rozumný krok, a to vyřešit tento problém externě. Jsem si vědomý, že to možná budou vícenáklady nebo zvýšené náklady pro město, ale prostě na takovou věc by se mělo v rozpočtu pamatovat, resp. určitě najít místo.

A jako poslední bod bych uvedl, že v loňském roce (září 2015) došlo na zastupitelstvu ke schválení změny členů dozorčí rady, kde pana Smečku nahradila paní místostarostka Leskovjanová. Bohužel do dnešního dne nedošlo k úpravě v OR, což si myslím, když pominu zákonné požadavky a legislativu, vypovídá o tom, jak tato společnost, resp. její správce funguje.

Předem děkuji za zveřejnění mého dopisu v nejbližším možném vydání a odpovědi na výše uvedené body.

S pozdravem

Jiří Pelant