Odpověď místostarostky města Marie Leskovjanové na otevřený dopis J. Pelanta

Dobrý den, pane Pelante,

společnost TEDOS Mikulov, spol. s r. o., ošetřuje zeleň ve městě na základě smlouvy. Postup prací je konzultován s odborem životního prostředí a v poslední době s Ing. Krejčiříkem, zahradním architektem a jeho společností Ateliér Krejčiříkovi, se kterou vedení města navázalo spolupráci právě pro vytvoření plánu péče o zeleň.

Město Mikulov se stará o téměř 42 ha travnatých porostů. Intenzita jejich sekání je různá. Nejen podle jejich umístnění, podle kvality, ale i finančních možností města. Například travnatý poros na amfiteátru byl 18. 5. posekán a další sekání se uskuteční až porost dosáhne výšky 30 cm.

Plán údržby zeleně je velmi rozsáhlý a pokládám za nepřesné řešit tuto otázku v krátké odpovědi ve Zpravodaji. Pokud o něj máte zájem, ráda se s Vámi setkám ve své kanceláři.

Ve věci změny zápisu v obchodním rejstříku společnosti TEDOS Mikulov byla sjednána náprava.

Marie Leskovjanová