Odpověď místostarostky města Marie Leskovjanové na téma tržnice

Vážená paní Klapalová,

na začátku sezony tu bylo poměrně mnoho požadavků na prodej na tržnici. Většina těchto prodejců ovšem měla svůj pojízdný stánek a neměla zájem o pronájem stánků našich. Ale náš tržní řád umožňoval prodej jen dvou pojízdných stánků, a když přišli zaplatit poplatek, museli jsme je poslat pryč. Několikrát jsem osobně zažila hádku o to, kdo přijel první. Byli to prodejci s masem, s domácími sýry a jogurty apod. A tedy téměř všichni, kdo potřebovali napojení na elektřinu. Velmi mě mrzí, že napojení nových odběrných míst se nedalo z naší strany urychlit a téměř hotová tržnice na elektřinu čekala více než měsíc. Tak se logicky stalo, že nečekali a začali jezdit jinam. Teď na konci sezony se to už asi nezlepší. Ale prodejce i aktivně vyhledáváme a lákáme do Mikulova. Nepochybuji o tom, že v příštím roce naši tržnici využijí.

Co se týká povrchu na tržnici, není jistě šťastný. Ale není to náš pozemek a hledala jsem levné řešení, které mi bylo stavební firmou doporučeno jako ideální. Nejsem odborník na stavební materiál. Ale touto situací se určitě budu dále zabývat. Pokud si chcete o tržnici promluvit, ráda se s Vámi setkám. Pro dohodnutí termínu kontaktujte mě (519 444 661) nebo slečnu sekretářku (519 444 666).

Marie Leskovjanová