Z redakční pošty - téma psi - odpověď vedení města Mikulova

Odpovídá Marie Leskovjanová, místostarostka města Mikulov

Vážená paní,

stejně jako Vás i mě velmi mrzí, že někteří naši spoluobčané, kteří chovají psy, jsou velmi bezohlední a nechtějí pochopit, že uklidit znečištěné veřejné prostranství po svém miláčkovi nebo zabránit tomu, aby spoluobčany obtěžoval, patří k základním pravidlům slušného chování mezi lidmi.

Vzhledem k tomu, že stížnosti od spoluobčanů se neustále opakují, dohodla jsem se s velitelem Městské policie na následujících opatřeních:

- Volně pobíhající pes bez pána bude odchycen a odvezen do útulku. Spousta majitelů psů (i podle mých zkušeností) venčí psa tak, že ho pouze pustí na ulici.

- Městská policie bude procházet město také „v civilu“, aby měla větší šanci postihnout neukázněného majitele, který po psovi neuklízí nebo nevede psa na vodítku.

- Zjištěné přestupky chovatelů již nebudou řešeny domluvou, ale pokutou ve výši nejméně 1 000 korun.

- Společnost TEDOS, s. r. o., ještě zvýší počet zelených košů na psí exkrementy, nejvíce na sídlišti.

Doufám, že se situace zlepší a případné sankce nebude muset Městská policie uplatňovat příliš často.