Popelnice na BIO by měla být otázkou volby

Od loňského roku probíhala na Mikulovsku kampaň ohledně třídění bioodpadu, která vrcholila na konci zimy setkáváním zástupců „odpadkové“ firmy a ekoporadců s obyvateli Mikulova i okolních obcí. Této iniciativy si nešlo nevšimnout, byť mohla být výraznější. Obávám se ale, že snaha a především peníze přišly opět vniveč. Lze ještě pochopit, proč mají popelnici na tříděný bioodpad obyvatelé centra města nebo sídliště. Nejsem si tedy jistá, zda vyprodukují tolik slupek od brambor, aby v ní půl roku nehnily, než se popelnice naplní, ale to je jiná věc. Zarážející a – s prominutím nedomyšlené – je ovšem rozmístění hnědých kontejnerků před každý dům na vesnici. Dům s dvorem, zahradou, slepicemi, prasaty, hnojištěm a nezřídka i polem.

Hnědé nádoby vyrostly jedna vedle druhé a olemovaly ulice v nejmenované obci brzo ráno krátce před Velikonoci. Jen tak. Žádné vysvětlení, žádný lístek ve schránce nebo upozornění v pamfletu plném gramatických chyb, který nové vedení OÚ vydává za zpravodaj. Žádný leták s instrukcemi, co do nádoby patří a co ne.

Je otázka, zda nebyli o tomto ekologickém počinu od svého starosty informováni jen obyvatelé této konkrétní vesnice nebo jich je víc. Stálo by za to fotit užaslé obličeje sousedů, které se po sobě onu sobotu dívaly a přemýšlely, co to je?!

Co Čech, to však osoba kreativní. Někdo popelnici odtáhl za vrata a šel se poradit do hospody. Druhý ji nechal stát tam, kde je, a čeká, až si ji obec na své náklady zase odveze. Jiný využije vodotěsnou nádobu jako zásobárnu na obilí a kukuřici pro domácí zvířata. A dalo by se pokračovat…

Myslím si, že užívání popelnice na třídění bioodpadu by mělo být otázkou volby. Nebo když už plošně, měly by si dát úřady více práce, aby své občany o potřebnosti a smysluplnosti této aktivity přesvědčily. Nyní to vypadá pouze jako „hrrr akce“, na které si někdo dobře namastil kapsu.

Jana Nováková